2

Cầu Nguyện

1Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người, 2cho các vua, cho tất cả những người có chức có quyền, để chúng ta được sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng, và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự. 3Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. 4Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. 5Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. 6Đúng kỳ hạn ấn định Ngài đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người, để chứng tỏ Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi. 7Chính vì thế mà ta được sai đi làm sứ đồ để rao giảng Phúc Âm, và dạy dỗ các dân ngoại về đức tin và chân lý. Ta nói thật, không nói dối.
8Vậy, ta muốn người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ, không cãi cọ. 9Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền, 10nhưng làm các việc thiện; như thế mới thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa.
11Phụ nữ nên im lặng học hỏi và vâng phục hoàn toàn. 12Ta không cho phép người nữ dạy dỗ, hay cầm quyền trên người nam, nhưng phải im lặng. 13Vì A-đam đã được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va. 14A-đam cũng không bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt và phạm tội. 15Dù vậy, người nữ sẽ được cứu nhờ sinh con cái, miễn là tiếp tục giữ vững đức tin, sống yêu thương, thánh thiện và đoan trang.