4

Những Dụng Cụ Trong Đền Thờ

1Vua làm bàn thờ bằng đồng chiều dài 9m, chiều ngang 9m và cao 4.50m. 2Vua đúc một cái bể kim loại hình tròn, rộng 4.50m từ vành này sang vành kia, cao 2.25m và chu vi 13.50m. 3Phía dưới vành khắp chung quanh bể có hình bò, cứ nửa mét là mười con; các hình bò được đúc chung quanh trên bể thành hai hàng.
4Bể được đặt trên mười hai con bò, ba con hướng mặt về phía Bắc, ba con hướng mặt về hướng Tây, ba con hướng mặt về hướng Nam, ba con hướng mặt về hướng Đông; bể đặt trên chúng và phần mông hướng vào trong. 5Bề dày của bể là một gang; mép bể như vành chén hình hoa huệ nở; bể chứa được 66.000l. 6Người cũng làm mười cái chậu, năm cái bên phải, năm cái bên trái để rửa những vật tế lễ thiêu. Còn cái bể để thầy tế lễ thanh tẩy. 7Người làm mười chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định và đặt chúng trong đền thờ, năm cái bên phải, năm cái bên trái. 8Vua làm mười cái bàn đặt trong đền thờ, năm cái bên phải, năm cái bên trái. Người cũng làm 100 bình rảy bằng vàng. 9Người xây sân cho thầy tế lễ và sân lớn; các cửa trong sân lớn người đều bọc đồng. 10Vua đặt cái bể ở bên phải, về phía đông nam. 11Hu-ram làm các bình, xẻng và bình rảy. Hu-ram hoàn tất những công việc cho vua Sa-lô-môn trong đền thờ Đức Chúa Trời: 12Hai cây trụ, các bầu của các đầu trụ trên đỉnh của hai cây trụ, các lưới bao quanh bầu trên đỉnh trụ; 13bốn trăm trái lựu gắn vào hai tấm lưới; mỗi tấm lưới có hai hàng lựu trang trí cho hai bầu của các đầu trụ trên đỉnh. 14Người cũng làm các chân và để các chậu trên chân; 15cái bể để trên mười hai con bò; 16các bình, xẻng và xiêng cùng mọi vật dụng liên hệ. Hu-ram A-bi đã làm tất cả những vật dụng này bằng đồng đánh bóng cho vua Sa-lô-môn để dùng trong đền thờ của CHÚA.
17Vua đúc những vật dụng này trong những khuôn bằng đất tại đồng bằng sông Giô-đanh, giữa Su-cốt và Xê-rê-đa. 18Vua Sa-lô-môn làm tất cả những vật dụng này rất nhiều đến nỗi số lượng đồng không thể tính được.
19Vua Sa-lô-môn làm tất cả những vật dụng trong đền Đức Chúa Trời: bàn thờ bằng vàng; các bàn để bày bánh; 20các chân đèn và đèn bằng vàng ròng để thắp trước nội điện theo qui định; 21các hoa, đèn và cặp toàn bằng vàng; 22dao cắt tim đèn, bình rảy, cái vá, bình hương đều bằng vàng ròng. Về cửa đền thờ, các cửa bên trong nơi chí thánh, các cửa trong nội điện đều bằng vàng.