3

Đặc Quyền Và Hình Phạt

1“Hãy lắng nghe lời này: Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, Lời CHÚA phán về các ngươi, về toàn dân mà Ngài đã đem ra khỏi xứ Ai-cập:
  2Trong tất cả mọi dân trên đất,
   Ta chỉ biết mỗi các ngươi.
  Vậy Ta sẽ phạt ngươi
   Vì tội lỗi ngươi.”

Chức Vụ Nhà Tiên Tri

  3Có hai người cùng đi với nhau,
   Mà lại không gặp nhau sao?
  4Có sư tử nào gầm thét giữa rừng,
   Mà lại không gặp được mồi sao?
  Có sư tử nào gầm trong hang nó
   Nếu nó không bắt được gì?
  5Có chim nào sa vào bẫy trên đất,
   Mà lại không có mồi gài trong bẫy sao?
  Có bẫy nào bật lên khỏi đất,
   Mà lại không có chim mắc bẫy sao?
  6Có khi nào tù và thổi lên trong thành,
   Mà dân chúng lại không kinh hoàng sao?
  Có khi nào tai họa giáng xuống thành,
   Mà CHÚA không gây ra sao?
  7Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chi
   Mà lại không bày tỏ ý định Ngài
   Cho các tiên tri là tôi tớ Ngài.
  8Sư tử gầm thét,
   Có ai không hoảng sợ?
  CHÚA phán,
   Có ai không nói tiên tri?

Sứ Mạng Nhà Tiên Tri

  9Hãy rao bảo khắp các đền đài thành Ách-đốt,
   Và khắp các đền đài xứ Ai-cập:
  “Hãy tập hợp lại trên các đồi núi bao quanh thành Sa-ma-ri,
   Hãy nhìn xem cảnh náo loạn xôn xao,
   Cảnh áp bức ngay giữa thành.”
  10CHÚA phán:
  “Chúng không hề biết làm điều phải,
   Chúng chất chứa của cướp bạo tàn trong đền đài chúng nó.”
11Vì thế, CHÚA phán:
  “Kẻ thù sẽ bao vây đất nước các ngươi,
   Hạ các chiến lũy,
   Cướp phá đền đài.”
12Đây là lời CHÚA phán:
  “Như người chăn chiên chỉ giật được khỏi hàm sư tử
   Hai xương ống chân, hoặc một phần lỗ tai.
   Dân Y-sơ-ra-ên cũng vậy,
  Những người sống tại kinh đô Sa-ma-ri
   Chỉ thoát được với một đầu giường.
   Hoặc một phần chân giường.”
13CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng phán:
  “Hãy lắng nghe,
   Hãy cảnh cáo con cháu nhà Gia-cốp.
  14Trong ngày Ta trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên, vì những vi phạm của chúng nó,
   Ta sẽ trừng phạt các bàn thờ tại Bê-tên:
  Các sừng nơi góc bàn thờ sẽ bị chặt gẫy,
   Và rơi xuống đất.
  15Ta sẽ phá sập biệt thự mùa đông
   Cùng với biệt thự mùa hạ,
  Các biệt thự cẩn ngà sẽ đổ nát,
   Các biệt thự nguy nga sẽ tiêu tan.”