10

Các Châm Ngôn Của Vua Sa-lô-môn

  1Đứa con trai khôn ngoan làm cho cha mình vui vẻ,
   Nhưng đứa con trai ngu dại gây cho mẹ mình buồn phiền.
  2Của phi nghĩa không sinh lời,
   Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.
  3CHÚA không để người công chính đói khát,
   Nhưng Ngài từ khước lòng thèm muốn của kẻ ác.
  4Cánh tay lười biếng gây nên nghèo khổ
   Nhưng bàn tay siêng năng làm cho giàu có.
  5Người nào thâu trữ trong mùa hè là đứa con khôn ngoan;
   Kẻ ngủ trong mùa gặt là đứa con sỉ nhục.
  6Phước lành ở trên đầu người công chính,
   Nhưng miệng kẻ gian ác che giấu điều hung bạo.
  7Kỷ niệm của người công chính là một phúc lành,
   Nhưng tên của kẻ gian ác sẽ mục nát.
  8Lòng khôn ngoan chấp nhận mệnh lệnh;
   Nhưng môi miệng ngu dại sẽ đưa đến hủy hoại.
  9Người sống ngay thẳng sẽ sống an toàn,
   Nhưng đường lối gian tà sẽ bị phát giác.
  10Người nháy mắt làm hiệu gây nên sầu não,
   Và môi miệng ngu dại sẽ đưa đến hủy hoại.
  11Miệng người công chính là nguồn sự sống,
   Nhưng miệng kẻ gian ác che giấu điều hung bạo.
  12Thù ghét gây ra xung đột,
   Nhưng tình yêu thương che đậy mọi vi phạm.
  13Khôn ngoan được tìm thấy trên môi miệng người hiểu biết,
   Nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu.
  14Người khôn ngoan tích trữ tri thức,
   Nhưng môi miệng kẻ ngu dại đem hủy hoại đến gần.
  15Tài sản người giàu có là thành trì kiên cố của người;
   Sự hủy hoại của kẻ nghèo là sự nghèo khó của họ.
  16Công lao của người công chính dẫn đến sự sống;
   Lợi lộc của kẻ gian ác dẫn đến tội lỗi.
  17Ai nghe lời giáo huấn ở trên đường dẫn đến sự sống,
   Nhưng kẻ khước từ sự quở trách sẽ bị lầm lạc.
  18Kẻ che giấu lòng thù ghét là kẻ có môi giả dối,
   Và người buông ra lời nói hành là người ngu dại.
  19Hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm,
   Nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình.
  20Lưỡi người công chính là bạc nguyên chất;
   Lòng người gian ác không có giá trị gì.
  21Môi miệng người công chính nuôi dưỡng nhiều người,
   Nhưng những kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiểu.
  22Phước lành của CHÚA làm nên giàu có;
   Ngài cũng không thêm buồn phiền cặp theo.
  23Người ngu dại coi hành động ác là thích thú,
   Nhưng người sáng suốt vui thích trong sự khôn ngoan.
  24Điều kẻ ác lo sợ sẽ xảy ra cho nó,
   Nhưng điều người công chính ước ao sẽ được ban cho.
  25Khi giông tố thổi qua, kẻ ác sẽ không còn nữa,
   Nhưng nền móng của người công chính còn đời đời.
  26Như giấm làm ê răng, như khói làm cay mắt;
   Kẻ lười biếng đối với người sai phái nó cũng vậy.
  27Kính sợ CHÚA sẽ gia tăng ngày tháng,
   Nhưng năm thọ của kẻ ác sẽ bị cắt ngắn đi.
  28Hy vọng của người công chính là sự vui vẻ,
   Nhưng sự trông đợi của kẻ ác sẽ tiêu tan.
  29Đường lối của CHÚA là thành lũy cho người ngay thẳng,
   Nhưng là sự hủy hoại cho kẻ gian ác.
  30Người công chính sẽ không bao giờ bị rung chuyển,
   Nhưng kẻ ác sẽ không tồn tại trên đất.
  31Miệng của người công chính đem lại khôn ngoan,
   Nhưng lưỡi gian tà sẽ bị cắt đứt.
  32Môi người công chính biết điều thích hợp,
   Còn miệng kẻ gian ác biết sự gian tà.