11

  1CHÚA ghê tởm cái cân gian trá,
   Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.
  2Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến,
   Nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường.
  3Tính trung thực của người ngay thẳng hướng dẫn họ,
   Nhưng sự gian tà của kẻ xảo trá sẽ hủy diệt chúng.
  4Giàu có không lợi ích gì trong ngày thịnh nộ,
   Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.
  5Sự công chính của người chính trực làm bằng phẳng đường lối người,
   Nhưng kẻ ác sẽ sa ngã bởi chính sự gian ác mình.
  6Sự công chính của người ngay thẳng giải cứu người,
   Nhưng kẻ xảo trá bị mắc bẫy bởi lòng tham của mình.
  7Khi chết điều mong đợi của kẻ ác tiêu tan,
   Và niềm hy vọng của kẻ cường bạo bị tiêu hủy.
  8Người công chính được cứu khỏi tai họa,
   Nhưng kẻ ác đi vào đó thế chỗ cho người.
  9Kẻ vô đạo dùng môi miệng hủy diệt người láng giềng mình,
   Nhưng người công chính nhờ sự hiểu biết được giải cứu.
  10Khi người công chính thịnh vượng, thành phố vui vẻ,
   Và khi kẻ ác bị hủy diệt, thành phố reo hò mừng rỡ.
  11Một thành được tôn cao nhờ phước lành của người ngay thẳng,
   Nhưng vì miệng của kẻ ác nó bị phá hủy.
  12Kẻ khinh miệt người láng giềng mình là người thiếu hiểu biết,
   Còn người sáng suốt giữ im lặng.
  13Kẻ ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật,
   Nhưng người có lòng đáng tin cậy giữ kín công việc.
  14Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược,
   Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng.
  15Kẻ nào bảo lãnh cho người xa lạ sẽ bị thiệt hại,
   Nhưng người ghét việc bảo lãnh sẽ được an toàn.
  16Một người đàn bà duyên dáng được vinh dự,
   Nhưng một người đàn ông hung bạo chỉ được của cải.
  17Người nhân từ làm lợi cho linh hồn mình;
   Kẻ độc ác làm hại cho thân thể nó.
  18Kẻ ác nhận tiền công lừa gạt,
   Nhưng người gieo sự công chính nhận phần thưởng thật.
  19Người nào kiên trì trong sự công chính dẫn đến sự sống;
   Còn kẻ theo đuổi điều ác sẽ đưa đến cái chết.
  20CHÚA ghê tởm kẻ có tấm lòng gian tà,
   Nhưng vui thích người theo đường lối chính trực.
  21Chắc chắn kẻ ác sẽ không tránh khỏi hình phạt,
   Nhưng dòng dõi người công chính sẽ thoát khỏi.
  22Một người đàn bà đẹp nhưng thiếu thận trọng,
   Cũng như vòng vàng đeo nơi mũi heo.
  23Điều mong ước của người công chính đều là phước lành;
   Còn hy vọng của kẻ ác là sự thịnh nộ.
  24Người ban cho rộng rãi lại càng giàu có,
   Nhưng kẻ quá keo kiệt thì vẫn thiếu thốn.
  25Người rộng rãi sẽ được no đủ;
   Kẻ cho người uống nước sẽ được nước uống.
  26Kẻ nào đầu cơ tích trữ lúa gạo sẽ bị dân chúng nguyền rủa,
   Nhưng người bán ra sẽ được chúc phước.
  27Người nào sốt sắng tìm kiếm điều thiện sẽ tìm thấy ân huệ,
   Nhưng kẻ theo đuổi điều ác, điều ác sẽ đến với nó.
  28Kẻ nào tin cậy nơi sự giàu có của mình sẽ ngã,
   Nhưng người công chính sẽ phát triển như cành lá xanh tươi.
  29Người nào gây rắc rối cho gia đình mình sẽ chẳng thừa hưởng được gì;
   Còn kẻ ngu dại sẽ làm đầy tớ cho người có lòng khôn ngoan.
  30Kết quả của người công chính là cây sự sống;
   Còn người chinh phục được linh hồn người ta là người khôn ngoan.
  31Nếu người công chính được báo đáp ngay trên trần thế,
   Huống gì kẻ gian ác và người tội lỗi.