12

  1Người nào yêu sự giáo huấn, yêu tri thức;
   Ai ghét sự quở trách là kẻ ngu dại.
  2Người lành nhận được ân huệ từ CHÚA;
   Nhưng Ngài lên án kẻ âm mưu quỷ quyệt.
  3Một người không thể nhờ gian ác mà được thiết lập vững chắc;
   Nhưng rễ của người công chính sẽ không lay chuyển.
  4Một người vợ đức hạnh là mão triều thiên cho chồng;
   Còn người vợ đem sỉ nhục khác nào sự mục nát trong xương người.
  5Tư tưởng của người công chính là công bình;
   Nhưng mưu kế của kẻ ác là xảo quyệt.
  6Lời nói của kẻ ác phục kích làm đổ máu;
   Nhưng môi miệng người ngay thẳng giải cứu người.
  7Kẻ ác bị lật đổ và nó không còn nữa,
   Nhưng nhà người công chính vẫn đứng vững.
  8Một người được khen ngợi nhờ khôn ngoan,
   Nhưng lòng gian tà sẽ bị khinh miệt.
  9Thà làm một người tầm thường mà có đầy tớ,
   Còn tốt hơn một kẻ tự tôn mà thiếu gạo ăn.
  10Người công chính biết chăm sóc sự sống của súc vật mình;
   Còn lòng thương xót của kẻ ác chỉ là tàn bạo.
  11Người nào cày bừa ruộng đất mình sẽ được nhiều thực phẩm;
   Còn kẻ theo đuổi chuyện viển vông là kẻ thiếu trí hiểu.
  12Kẻ ác tham muốn miếng mồi của người tà ác;
   Nhưng rễ cây người công chính sinh hoa quả.
  13Kẻ ác mắc bẫy vì môi miệng tội lỗi của nó,
   Nhưng người công chính thoát khỏi tai họa.
  14Nhờ kết quả của môi miệng, một người được đầy đủ điều tốt lành;
   Người ta sẽ được báo đáp tùy công việc tay mình làm.
  15Đường lối của kẻ ngu dại tự cho là đúng theo mắt nó,
   Nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời cố vấn.
  16Kẻ ngu dại bộc lộ ngay sự tức giận,
   Còn người khôn khéo bỏ qua điều mình bị xúc phạm.
  17Nhân chứng chân thật, nói lên điều công chính;
   Nhưng kẻ làm chứng gian nói lên sự lừa dối.
  18Lời nói thiếu suy nghĩ như lưỡi gươm đâm thủng,
   Nhưng lưỡi người khôn ngoan chữa lành.
  19Môi chân thật bền vững đời đời,
   Còn lưỡi gian dối chỉ tồn tại trong chốc lát.
  20Lòng của kẻ âm mưu gian ác có sự dối trá,
   Nhưng lòng của người tạo nên hòa giải có sự vui mừng.
  21Người công chính sẽ không gặp tai hại,
   Nhưng kẻ ác thì đầy tai họa.
  22CHÚA ghê tởm môi gian dối,
   Nhưng người hành động chân thật làm hài lòng Ngài.
  23Người khôn khéo giấu điều mình hiểu biết,
   Còn lòng kẻ ngu dại công bố điều ngu xuẩn.
  24Bàn tay người siêng năng sẽ cai trị,
   Nhưng kẻ lười biếng sẽ phải lao dịch.
  25Lo lắng làm cho lòng người mệt mỏi,
   Nhưng lời lành khiến lòng dạ người ta vui mừng.
  26Người công chính là người hướng đạo cho bạn mình,
   Còn con đường của kẻ ác đưa đến lầm lạc.
  27Kẻ lười biếng không muốn nướng thịt thú mình đã săn được,
   Nhưng sự siêng năng là gia tài quý báu của một người.
  28Trong con đường công chính có sự sống,
   Trên lối ấy không có sự chết.