17

  1Thà một miếng bánh khô mà yên lành,
   Hơn là nhà đầy thịt tế lễ mà tranh chấp.
  2Người đầy tớ hành động khôn ngoan,
   Sẽ cai trị trên người con trai hành động ô nhục;
   Và sẽ hưởng gia tài cùng với các anh em.
  3Lò đúc để luyện bạc, lò luyện kim để luyện vàng,
   Nhưng CHÚA thử nghiệm tấm lòng.
  4Kẻ ác lắng nghe môi gian ác;
   Kẻ dối trá lắng nghe lưỡi hiểm độc.
  5Kẻ nhạo báng người nghèo khó làm nhục Đấng Tạo Hóa mình;
   Kẻ vui mừng vì tai họa sẽ không tránh khỏi hình phạt.
  6Cháu chắt là mão triều thiên của người già.
   Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.
  7Môi miệng thanh cao không xứng với kẻ ngu xuẩn;
   Môi miệng dối trá lại càng không hợp với bậc vương giả.
  8Của hối lộ như cái bùa trước mắt người sử dụng nó;
   Người xoay về hướng nào cũng thành công.
  9Người nào bỏ qua lầm lỗi, tìm kiếm sự thương mến nhau;
   Còn cứ nhắc lại lỗi lầm phân rẽ bạn bè.
  10Một lời quở trách sẽ thấm sâu vào người hiểu biết,
   Hơn là trăm roi đánh kẻ ngu dại.
  11Kẻ gian ác chỉ tìm kiếm sự phản loạn;
   Nhưng một sứ giả độc ác sẽ được sai đi đánh nó.
  12Thà gặp phải gấu cái mất con
   Hơn là gặp một kẻ ngu dại trong cơn ngu xuẩn của nó.
  13Kẻ nào lấy ác trả thiện,
   Họa sẽ không rời khỏi nhà nó.
  14Khởi đầu cuộc tranh chấp như việc vỡ đê;
   Vậy hãy chấm dứt tranh cãi trước khi nó bùng nổ.
  15Tuyên xưng công chính cho kẻ ác cũng như lên án người công chính;
   Cả hai đều ghê tởm đối với CHÚA.
  16Ích lợi gì cho một kẻ ngu dại cầm bạc trong tay,
   Để mua khôn ngoan khi nó thiếu tâm trí?
  17Một người bạn yêu mến nhau luôn,
   Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.
  18Người thiếu tâm trí là người bắt tay bảo lãnh,
   Người bảo lãnh cho người láng giềng.
  19Người nào thích vi phạm, thích tranh chấp;
   Kẻ nâng cổng nhà cho cao lên, tìm kiếm sự sụp đổ.
  20Kẻ có lòng gian tà không tìm được phúc lành,
   Và kẻ có lưỡi gian tà sẽ sa vào tai họa.
  21Người sinh con ngu dại sẽ buồn thảm;
   Cha của kẻ ngu dại cũng không có niềm vui.
  22Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay;
   Tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo.
  23Kẻ ác thầm lén nhận hối lộ
   Để làm sai lệch đường lối công bình.
  24Khôn ngoan ở trước mặt người sáng suốt,
   Nhưng mắt của kẻ ngu dại ở nơi tận cùng quả đất.
  25Con trai ngu dại là sự buồn thảm cho cha,
   Là nỗi cay đắng cho mẹ sinh ra nó.
  26Phạt người vô tội là sai lầm,
   Cũng như đánh đòn bậc vương giả vì lòng ngay thẳng của họ.
  27Người gìn giữ lời nói là người hiểu biết;
   Người có tinh thần trầm tĩnh là người sáng suốt.
  28Khi im lặng dù người ngu cũng được kể là khôn;
   Người kiềm chế môi miệng được coi là sáng suốt.