18

  1Người nào sống cô độc tìm kiếm dục vọng riêng;
   Nó chống lại với mọi quyết định khôn ngoan.
  2Kẻ ngu dại không thích sự sáng suốt;
   Nó chỉ muốn bày tỏ ý kiến riêng.
  3Khi sự gian ác đến, khinh bỉ cũng đến;
   Và khi sự xấu hổ đến, nhục nhã cũng theo.
  4Lời nói từ miệng một người như vực nước sâu;
   Nguồn khôn ngoan như dòng suối tuôn chảy.
  5Thiên vị kẻ gian ác
   Hay tước đoạt sự công bình của kẻ vô tội là điều sai lầm.
  6Môi kẻ ngu dại đem lại tranh chấp;
   Miệng nó mời mọc một trận đòn.
  7Miệng kẻ ngu dại là sự hủy hoại cho nó;
   Môi nó là cái bẫy gài linh hồn mình.
  8Lời của kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon,
   Nó thấm sâu vào ruột gan.
  9Kẻ chểnh mảng trong công việc mình
   Là anh em với kẻ phá hoại.
  10Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại;
   Người công chính chạy vào đó và được an toàn.
  11Tài sản của một kẻ giàu là cái thành kiên cố của người;
   Trong trí tưởng tượng của người nó như bức tường cao.
  12Lòng tự cao đi trước sự hủy hoại;
   Lòng khiêm nhường đi trước sự vinh quang.
  13Trả lời trước khi nghe;
   Ấy là sự ngu xuẩn và hổ thẹn.
  14Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;
   Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?
  15Tâm trí người sáng suốt tiếp nhận sự tri thức;
   Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.
  16Tặng phẩm của một người mở đường cho họ,
   Và đem họ đến trước mặt kẻ quyền thế.
  17Người biện hộ trước có vẻ hợp lý,
   Cho đến khi người kia đến thẩm vấn người.
  18Rút thăm sẽ chấm dứt tranh chấp,
   Và phân cách hai đối thủ mạnh.
  19Lấy lòng một anh chị em bị xúc phạm khó hơn chiếm một thành trì kiên cố;
   Sự tranh chấp ấy giống như một lâu đài then cài cổng đóng.
  20Nhờ kết quả của miệng, một người được no bụng;
   Sản phẩm của môi giúp người no đủ.
  21Sống chết ở trong tay của lưỡi;
   Kẻ nào yêu mến nó sẽ ăn bông trái của nó.
  22Người nào tìm được một người vợ tìm được phúc lành,
   Và hưởng ân huệ từ CHÚA.
  23Người nghèo dùng lời cầu khẩn;
   Người giàu trả lời thô bạo.
  24Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại;
   Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh em ruột.