19

  1Thà nghèo mà sống chính trực
   Hơn là kẻ có môi miệng gian tà và ngu dại.
  2Lòng nhiệt thành mà thiếu hiểu biết cũng không tốt;
   Kẻ bước đi vội vã sẽ trượt ngã.
  3Sự ngu dại của một người làm đường lối người hư hại,
   Rồi lòng người lại oán trách CHÚA.
  4Giàu có thêm nhiều bạn hữu,
   Nhưng nghèo khó bạn lại bỏ rơi.
  5Người làm chứng gian sẽ bị trừng phạt,
   Và kẻ nói dối sẽ không tránh khỏi.
  6Người quyền quý được nhiều kẻ nịnh hót,
   Và mọi người đều là bạn của người hay ban tặng.
  7Ngay cả anh em của người nghèo khó cũng ghét người,
   Huống gì bè bạn lại không xa lánh người;
  Người chạy theo năn nỉ,
   Họ không còn ở đó nữa.
  8Ai nhận được lòng khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình;
   Người nào giữ được sự sáng suốt, tìm được phúc lành.
  9Người làm chứng gian sẽ bị trừng phạt,
   Và kẻ nói dối sẽ bị hủy diệt.
  10Xa hoa không xứng với kẻ ngu dại;
   Huống hồ kẻ nô lệ cai trị hoàng tử.
  11Người hiểu biết chậm nóng giận,
   Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm.
  12Cơn giận của vua khác nào sư tử rống,
   Nhưng ân huệ của vua như sương móc trên cỏ.
  13Một đứa con ngu dại làm tai hại cho cha;
   Một người vợ hay cằn nhằn như nước mưa nhỏ giọt không dứt.
  14Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông;
   Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.
  15Lười biếng làm cho người ta ngủ mê,
   Và người ở không thì sẽ bị đói.
  16Người nào giữ điều răn, gìn giữ linh hồn mình;
   Còn kẻ khinh thường đường lối mình sẽ chết.
  17Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn;
   Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người.
  18Hãy thi hành kỷ luật đối với con cái vì còn hy vọng,
   Nhưng đừng định tâm giết nó.
  19Kẻ hay giận dữ sẽ phải trả giá hình phạt;
   Nếu con giải cứu nó, con lại phải làm nữa.
  20Hãy nghe lời khuyên, nhận sự giáo huấn,
   Để cuối cùng con trở nên khôn ngoan.
  21Lòng người có nhiều kế hoạch,
   Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.
  22Điều người ta mong muốn nơi một người là lòng trung thành;
   Thà làm một người nghèo hơn là kẻ dối trá.
  23Kính sợ CHÚA dẫn đến sự sống;
   Được mãn nguyện và tai họa không đụng đến.
  24Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa,
   Rồi cũng không đưa tay lên miệng.
  25Hãy đánh đòn kẻ nhạo báng thì kẻ đơn sơ sẽ học khôn;
   Hãy quở trách người hiểu biết thì người sẽ học được tri thức.
  26Kẻ bạc đãi cha, xô đuổi mẹ
   Là đứa con xấu hổ và nhục nhã.
  27Hỡi con, khi con thôi, không nghe lời giáo huấn nữa,
   Con sẽ lầm lạc xa lời tri thức.
  28Nhân chứng vô lại chế nhạo sự công bình;
   Miệng kẻ gian ác nuốt điều tội lỗi.
  29Án phạt đã dành sẵn cho kẻ nhạo báng,
   Và roi vọt dành cho lưng kẻ ngu dại.