20

  1Rượu nho là kẻ nhạo báng, rượu mạnh là kẻ cãi lộn;
   Người nào bị nó quyến rũ không phải người khôn.
  2Cơn thịnh nộ của vua như sư tử rống;
   Kẻ nào chọc giận vua ắt phạm đến mạng sống mình.
  3Tránh tranh cãi là vinh dự cho con người,
   Còn kẻ ngu dại hay cãi cọ.
  4Kẻ lười biếng không cày cấy lúc mùa đông,
   Nên vào mùa gặt người tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì.
  5Ý định trong lòng người như nước sâu,
   Nhưng người sáng suốt sẽ múc lấy.
  6Nhiều người tuyên bố rằng mình trung thành,
   Nhưng ai tìm được một người trung tín?
  7Người công chính sống trong thành thực;
   Con cái đến sau họ sẽ được phước.
  8Vua ngồi trên ngai đoán xét,
   Người lấy mắt sàng sảy mọi điều ác.
  9Ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng ta;
   Ta trong sạch khỏi tội lỗi?
  10Cân nhẹ, đo thiếu,
   Cả hai đều gớm ghiếc đối với CHÚA.
  11Ngay cả trẻ con cũng được bày tỏ qua hành động;
   Trong sự cư xử của chúng, trong sạch hay ngay thẳng.
  12Tai để nghe, mắt để thấy;
   CHÚA tạo nên cả hai.
  13Chớ yêu thích ngủ nghê e rằng con sẽ nghèo khổ;
   Hãy mở mắt ra thì con sẽ đầy đủ cơm gạo.
  14Khách mua hàng chê “xấu! xấu!”
   Nhưng khi đi khỏi đó thì lại khen.
  15Có vàng và nhiều ngọc quý,
   Nhưng môi miệng có tri thức là châu ngọc quý giá.
  16Hãy lấy áo nó vì nó bảo lãnh cho người xa lạ;
   Hãy giữ nó làm bảo đảm vì nó bảo lãnh cho người đàn bà xa lạ.
  17Bánh gian dối lấy làm ngọt ngào,
   Nhưng cuối cùng miệng nó sẽ đầy sạn.
  18Kế hoạch thành tựu nhờ cố vấn;
   Tham chiến phải được hướng dẫn khôn ngoan.
  19Kẻ ngồi lê đôi mách hay tiết lộ bí mật,
   Vậy chớ giao du với kẻ hở môi.
  20Kẻ nào rủa sả cha mẹ;
   Ngọn đèn nó sẽ tắt trong tối tăm mù mịt.
  21Sản nghiệp nhận được vội vàng lúc đầu,
   Về sau sẽ không được chúc phước.
  22Chớ nói rằng: Ta sẽ báo trả điều ác,
   Hãy chờ đợi CHÚA, Ngài sẽ giải cứu con.
  23Trái cân nhẹ là điều ghê tởm đối với CHÚA;
   Cây cân gian trá là điều không đẹp lòng Ngài.
  24Những bước đường của một người đến từ CHÚA;
   Vậy thì làm sao một người hiểu được đường lối của mình?
  25Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã,
   Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại.
  26Một vua khôn ngoan sàng lọc kẻ gian ác,
   Và cho bánh xe đập lúa cán trên chúng.
  27Tâm linh trong con người là ngọn đèn của CHÚA,
   Nó xem xét mọi nơi sâu kín nhất trong lòng.
  28Tình yêu thương và trung tín gìn giữ một vị vua;
   Ngôi vua được bền vững nhờ tình yêu thương.
  29Sự vinh quang của tuổi trẻ là sức lực,
   Và vinh hiển của người già là tóc bạc.
  30Những lằn roi làm đau đớn sẽ tẩy sạch điều ác;
   Đòn vọt làm sạch nơi sâu kín nhất trong lòng.