23

  1Khi con ngồi ăn với một quan cai trị,
   Hãy để ý cẩn thận người trước mặt con;
  2Hãy để con dao nơi cổ con
   Nếu con ham ăn.
  3Chớ thèm các món cao lương mỹ vị của người;
   Đó là thức ăn lừa gạt.
  4Đừng lao khổ để làm giàu;
   Hãy sáng suốt đủ để dừng lại;
  5Vì khi con chớp mắt nhìn sự giàu sang,
   Thì nó đã bay mất rồi;
   Nó thình lình mọc cánh bay bỗng lên trời như chim ưng.
  6Chớ ăn bánh của người ích kỷ,
   Cũng đừng thèm các món cao lương mỹ vị của người;
  7Vì như hắn suy nghĩ trong lòng thể nào,
   Thì hắn quả như vậy;
  Hắn bảo con: hãy ăn uống đi,
   Nhưng lòng nó không hiệp cùng con.
  8Con sẽ mửa ra miếng bánh mà con đã ăn
   Và phí đi những lời khen ngợi.
  9Đừng nói vào tai kẻ ngu dại,
   Vì nó sẽ khinh bỉ lời khôn ngoan của con.
  10Chớ dời cột ranh giới xưa,
   Và đừng xâm chiếm của kẻ mồ côi;
  11Vì Đấng cứu chuộc chúng vốn quyền năng;
   Người sẽ binh vực chúng chống lại con.
  12Hãy để tâm vào lời giáo huấn,
   Và lắng tai nghe lời tri thức.
  13Chớ tránh thi hành kỷ luật đối với trẻ thơ;
   Nếu con phạt nó bằng roi, nó sẽ không chết;
  14Hãy phạt nó bằng roi,
   Con sẽ giải cứu linh hồn nó khỏi Âm Phủ.
  15Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan,
   Thì chính lòng ta cũng vui mừng.
  16Lòng dạ ta sẽ mừng rỡ
   Khi môi miệng con nói lời ngay thẳng.
  17Lòng con chớ ganh tị với những kẻ tội lỗi,
   Nhưng hãy luôn luôn kính sợ CHÚA.
  18Vì con chắc chắn sẽ có một tương lai,
   Và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.
  19Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan;
   Hãy hướng lòng con vào con đường đúng đắn.
  20Chớ kết bạn với kẻ nghiện rượu
   Hay người ham ăn.
  21Vì kẻ nghiện rượu và người ham ăn sẽ trở nên nghèo,
   Còn người hay ngủ sẽ ăn mặc rách rưới.
  22Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con;
   Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả.
  23Hãy mua lấy chân lý và đừng bán nó;
   Hãy mua lấy khôn ngoan, lời giáo huấn và sáng suốt.
  24Làm cha của người công chính có niềm vui rất lớn;
   Người nào có đứa con khôn ngoan sẽ rất vui mừng về nó.
  25Nguyện cha và mẹ con vui mừng;
   Nguyện cho người sinh ra con vui vẻ.
  26Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta;
   Mắt con hãy vui trong đường lối ta.
  27Vì gái điếm là cái hố sâu,
   Và người dâm phụ là cái giếng hẹp.
  28Thật vậy, nàng như kẻ trộm rình rập,
   Đặng làm gia tăng số người bội tín giữa vòng loài người.
  29Ai đã gặp hoạn nạn? Ai đã bị buồn thảm?
   Ai có sự gây gỗ? Ai đã than thở?
   Ai đã bị thương tích vô cớ? Ai có mắt đỏ ngầu?
  30Là những người la cà lâu bên chén rượu;
   Những kẻ đi nếm thử các rượu pha.
  31Đừng nhìn rượu khi nó đỏ thắm;
   Lúc nó lóng lánh trong ly
   Và chảy ra ngọt lịm.
  32Cuối cùng nó cắn như rắn,
   Chích như rắn độc.
  33Mắt con sẽ thấy những cảnh lạ;
   Lòng con sẽ tưởng đến những điều gian tà;
  34Con sẽ như người nằm giữa lòng biển;
   Trên đỉnh cột buồm.
  35Con nói: người ta đánh tôi, nhưng tôi không thấy đau;
   Người ta đập tôi, nhưng tôi không hay biết;
  Khi nào tôi sẽ tỉnh dậy?
   Tôi sẽ tìm uống nữa.