24

  1Chớ ganh tị với kẻ ác,
   Cũng đừng mong ước ở cùng chúng nó.
  2Vì lòng chúng nó nghĩ điều hung dữ;
   Môi chúng nó nói điều tổn hại.
  3Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất,
   Bởi sáng suốt nó được thiết lập.
  4Do tri thức mọi phòng ốc đều được
   Đầy dẫy vật quý báu và thanh nhã.
  5Người khôn ngoan có sức mạnh;
   Người có tri thức làm tăng thêm sức lực.
  6Đánh giặc, con nhờ mưu khôn ngoan,
   Chiến thắng, con nhờ nhiều cố vấn.
  7Sự khôn ngoan vốn quá cao cho kẻ ngu dại;
   Tại nơi cổng thành nó không hề mở miệng.
  8Kẻ âm mưu làm điều ác,
   Sẽ bị gọi là kẻ mưu mô.
  9Suy nghĩ điều ngu dại là tội lỗi;
   Kẻ nhạo báng bị người ta ghê tởm.
  10Nếu con nản lòng trong ngày hoạn nạn,
   Thì sức con thật kém cỏi thay!
  11Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết;
   Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình.
  12Nếu con nói: “Kìa, chúng tôi không biết điều này.”
   Thế thì Đấng cân nhắc lòng người không thấy sao?
  Đấng canh giữ linh hồn con không biết sao?
   Ngài sẽ báo trả cho loài người tùy theo việc họ làm.
  13Hỡi con, hãy ăn mật ong vì nó tốt;
   Giọt mật từ tàng ong sẽ ngọt trong cổ họng con.
  14Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng như vậy cho linh hồn con.
   Nếu con tìm được nó, con sẽ có tương lai
   Và hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.
  15Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công chính,
   Đừng tàn phá chỗ nghỉ ngơi của người.
  16Vì người công chính dù bị ngã bảy lần, người cũng sẽ đứng dậy,
   Nhưng những kẻ ác sẽ bị tai họa lật đổ.
  17Chớ vui mừng khi kẻ thù con bị ngã;
   Đừng hớn hở trong lòng khi nó bị lật đổ;
  18E rằng CHÚA sẽ thấy và không đẹp lòng;
   Rồi Ngài sẽ cất khỏi nó cơn thịnh nộ của Ngài chăng.
  19Đừng bực mình vì kẻ dữ;
   Chớ ganh tị với kẻ gian ác.
  20Vì kẻ dữ không có tương lai;
   Ngọn đèn của người gian ác sẽ tắt.
  21Hỡi con ta, hãy kính sợ CHÚA và vua;
   Chớ giao kết với những kẻ phản loạn.
  22Vì ai biết được sự hủy hoại mà hai đấng kia có thể đem đến?
   Vì tai họa sẽ thình lình đến trên chúng.
23Đây cũng là những lời của người khôn ngoan:
  Xét đoán thiên vị là điều không tốt.
  24Người nào nói với kẻ gian ác rằng: ngươi là công chính,
   Sẽ bị dân chúng rủa sả và các nước ghê tởm.
  25Nhưng người quở trách kẻ ác sẽ được dân chúng vui lòng,
   Và phúc lành sẽ đến trên người.
  26Lời đáp thành thật
   Như cái hôn nơi môi.
  27Hãy hoàn tất công việc ngoài vườn của con;
   Hãy làm xong công việc đồng ruộng của con;
   Sau đó con hãy xây nhà.
  28Đừng làm chứng vô cớ nghịch cùng người láng giềng con;
   Chớ dùng môi miệng để lường gạt.
  29Chớ nói rằng: tôi sẽ làm cho nó như nó đã làm cho tôi;
   Tôi sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo điều nó làm.
  30Tôi đi ngang qua đồng ruộng của người biếng nhác,
   Qua vườn nho của kẻ vô tâm;
  31Kìa, cỏ gai mọc đầy,
   Cây gai che phủ khắp mặt đất;
   Và tường rào đá cũng hư hại.
  32Ta nhìn và để tâm suy nghĩ;
   Ta thấy và nhận được bài học.
  33Ngủ một chút, chợp mắt một chút,
   Khoanh tay nằm nghỉ một chút;
  34Thế là sự nghèo khó của ngươi sẽ đến như kẻ cướp bóc,
   Và sự thiếu thốn của ngươi sẽ ập đến như người lính nơi chiến trận.