29

  1Một người thường bị quở trách nhưng vẫn cứng đầu,
   Sẽ bị hủy diệt thình lình không phương cứu chữa.
  2Khi người công chính gia tăng dân chúng vui mừng;
   Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng than thở.
  3Người nào yêu thích sự khôn ngoan làm cho cha mình vui mừng;
   Nhưng kẻ kết bạn với phường đĩ điếm phá hoại của cải.
  4Nhờ công bình, vua làm cho đất nước bền vững;
   Nhưng kẻ tham nhũng hủy hoại quốc gia.
  5Kẻ nào nịnh hót người láng giềng,
   Tức là giăng lưới dưới chân người.
  6Kẻ ác mắc bẫy trong chính tội lỗi của hắn;
   Nhưng người công chính ca hát và vui mừng.
  7Người công chính biết quyền lợi của kẻ nghèo;
   Kẻ ác không có sự hiểu biết ấy.
  8Kẻ nhạo báng khơi ngọn lửa náo loạn trong thành lên;
   Nhưng người khôn ngoan đẩy lui cơn giận dữ.
  9Nếu một người khôn ngoan tranh tụng với một kẻ ngu dại;
   Chỉ đưa đến giận dữ, cười cợt và không có hòa giải.
  10Kẻ khát máu ghét người vô tội;
   Nhưng người ngay thẳng bảo vệ mạng sống người vô tội.
  11Kẻ ngu dại bộc lộ tất cả sự giận dữ,
   Nhưng người khôn ngoan im lặng kiềm chế nó.
  12Nếu một người cai trị nghe lời dối trá,
   Tất cả những kẻ phục vụ người đều là gian ác.
  13Người nghèo khổ và kẻ áp bức đều gặp nhau ở một điểm chung,
   Mắt cả hai người đều nhận ánh sáng từ CHÚA.
  14Nếu vua xét xử công bình người nghèo,
   Ngôi vua sẽ được bền vững đời đời.
  15Roi vọt và quở trách đem lại khôn ngoan,
   Còn đứa con lêu lổng làm mẹ nó hổ thẹn.
  16Khi kẻ ác gia tăng, tội lỗi gia tăng;
   Nhưng người công chính sẽ thấy sự sụp đổ của chúng.
  17Hãy kỷ luật con cái, nó sẽ cho con an lành;
   Và làm cho linh hồn con vui vẻ.
  18Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng;
   Nhưng phước cho người tuân giữ Kinh Luật.
  19Lời nói suông không sửa trị được nô lệ,
   Vì dù hiểu nó cũng không vâng lời.
  20Con có thấy một người ăn nói hấp tấp không?
   Kẻ ngu dại còn có hy vọng hơn người đó.
  21Người nào nuông chiều đầy tớ từ thuở nhỏ,
   Cuối cùng sẽ bị buồn thảm.
  22Người hay giận gây sự tranh cãi;
   Còn kẻ nóng tính vi phạm nhiều.
  23Người tự cao sẽ bị hạ thấp;
   Nhưng người có lòng khiêm nhường sẽ được tôn trọng.
  24Người nào tòng phạm với kẻ ăn trộm ghét linh hồn mình;
   Người nghe lời rủa sả nhưng không dám nói ra.
  25Sợ loài người là một cái bẫy cho mình;
   Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn.
  26Nhiều người tìm kiếm ân huệ nơi vua chúa;
   Nhưng người ta được xử công bình từ CHÚA.
  27Kẻ bất công là điều ghê tởm cho người công chính;
   Nhưng người theo đường lối ngay thẳng là điều ghê tởm cho kẻ ác.