3

Lời Khuyên Tin Cậy Và Tôn Trọng Chúa

  1Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta,
   Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng.
  2Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời,
   Và an khang thịnh vượng.
  3Chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín,
   Hãy đeo chúng trên cổ con,
   Hãy ghi chúng vào lòng con.
  4Nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt
   Trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta.
  5Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,
   Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.
  6Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,
   Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.
  7Chớ khôn ngoan theo mắt mình,
   Nhưng hãy kính sợ CHÚA và tránh điều ác.
  8Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con,
   Và bổ dưỡng cho xương cốt con.
  9Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con
   Mà tôn vinh CHÚA.
  10Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa,
   Và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới.
  11Hỡi con ta, chớ khinh thường sự rèn luyện của CHÚA,
   Cũng đừng nản lòng vì lời quở trách của Ngài.
  12Vì CHÚA khiển trách người Ngài thương,
   Như cha đối với con thân yêu của mình.
  13Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan,
   Và nhận được sự sáng suốt.
  14Vì giá trị của nó quý hơn bạc;
   Lợi ích từ nó tốt hơn vàng.
  15Sự khôn ngoan quý hơn hồng ngọc;
   Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh được.
  16Tay phải nó nắm trường thọ;
   Tay trái cầm sự giàu sang và vinh hiển.
  17Những con đường của nó là đường dễ chịu;
   Mọi lối đi của nó đều bình an.
  18Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm được nó;
   Người nào giữ chặt lấy nó được gọi là người có phước.
  19CHÚA dùng sự khôn ngoan đặt nền cho quả đất,
   Bởi sự sáng suốt thiết lập các tầng trời.
  20Do sự hiểu biết của Ngài các vực sâu tuôn nước,
   Các đám mây kết tụ thành sương;
  21Hỡi con ta, hãy giữ lấy sự khôn ngoan và suy xét;
   Mắt con chớ rời xa những điều ấy.
  22Chúng sẽ là sự sống cho linh hồn con,
   Và đồ trang sức cho cổ con.
  23Bấy giờ con sẽ đi an toàn trên đường,
   Và chân con không vấp ngã.
  24Khi nằm con sẽ không sợ,
   Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon.
  25Chớ sợ điều kinh khủng bất ngờ,
   Cũng đừng sợ khi bão táp ập xuống trên kẻ ác.
  26Vì CHÚA sẽ là sự tin cậy của con;
   Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
  27Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng
   Khi tay con có quyền làm điều ấy.
  28Đang khi có sẵn thì đừng nói với người láng giềng con rằng:
   “Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh.”
  29Chớ âm mưu hại người láng giềng
   Khi người sống an toàn bên cạnh con.
  30Đừng tranh chấp vô cớ với ai
   Khi người ta không làm gì hại con.
  31Chớ ganh tị với người hung dữ,
   Cũng đừng chọn đường lối nào của nó.
  32Vì CHÚA ghê tởm kẻ gian tà,
   Nhưng Ngài thân cận với người ngay thẳng.
  33Sự rủa sả của CHÚA ở trong nhà kẻ ác,
   Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính.
  34Đối với người nhạo báng, Ngài chế nhạo chúng;
   Nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhu.
  35Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh hiển,
   Nhưng kẻ ngu dại sẽ nhận điều xấu hổ.