5

Lời Khuyên Về Sự Cám Dỗ Tình Dục

  1Hỡi con ta, hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta,
   Hãy lắng tai nghe sự sáng suốt của ta;
  2Để con nắm giữ sự thận trọng,
   Và môi con gìn giữ sự hiểu biết.
  3Vì môi của người đàn bà dâm loạn tiết ra mật ngọt;
   Miệng nó dịu ngọt hơn dầu.
  4Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu,
   Sắc như gươm hai lưỡi.
  5Chân nó đi đến sự chết,
   Bước nó dẫn xuống Âm Phủ.
  6Nó không cân nhắc con đường sự sống,
   Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết.
  7Hỡi các con ta, giờ đây hãy nghe ta;
   Chớ từ bỏ những lời của miệng ta.
  8Hãy giữ đường lối con cách xa nó;
   Chớ đến gần cửa nhà nó.
  9E rằng con sẽ tiêu phí danh dự con cho những kẻ khác,
   Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn;
  10E những người lạ sẽ hưởng trọn công sức của con,
   Và công lao con sẽ vào nhà người ngoại quốc.
  11Rốt cuộc con sẽ rên siết khi xác thịt
   Và thân thể tiêu mòn.
  12Bấy giờ con sẽ nói: “Sao tôi đã ghét sự giáo huấn;
   Lòng tôi đã khinh lời quở trách.
  13Tôi đã không vâng lời các thầy giáo;
   Tôi đã không lắng tai nghe những người dạy dỗ tôi.
  14Tôi gần như hoàn toàn bị hủy hoại
   Ở giữa buổi hội và dân chúng.”
  15Hãy uống nước từ hồ chứa của con;
   Và nước chảy từ giếng của con;
  16Lẽ nào các nguồn nước của con chảy ra ngoài đường,
   Các dòng suối của con chảy ở nơi phố chợ?
  17Chúng thuộc về riêng con;
   Không thể chung với những người khác.
  18Nguyện nguồn nước của con được phước;
   Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân;
  19Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng;
   Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn
   Và tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.
  20Hỡi con ta, tại sao con say mê người đàn bà dâm loạn?
   Tại sao con ôm ấp người đàn bà xa lạ?
  21Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt CHÚA
   Và Ngài xem xét mọi lối đi của nó.
  22Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy;
   Và bị các dây tội lỗi mình trói cột.
  23Nó sẽ chết vì thiếu sự giáo huấn
   Và lầm lạc vì quá ngu dại.