9

Lời Kêu Gọi Của Khôn Ngoan Và Ngu Dại

  1Sự khôn ngoan xây dựng nhà mình;
   Chạm trổ bảy cột trụ;
  2Nàng làm thịt thú vật;
   Pha rượu nho và dọn tiệc mình.
  3Nàng sai những tớ gái mình đi;
   Từ nơi đỉnh cao nhất của thành nàng kêu gọi:
  4“Ai là người dại dột, hãy trở lại đây”;
   Nàng nói với người thiếu trí hiểu:
  5“Hãy đến ăn bánh của ta
   Và uống rượu ta pha;
  6Hãy từ bỏ sự dại dột và sẽ được sống;
   Hãy đi theo con đường sáng suốt.”
  7Ai sửa sai người nhạo báng chuốc lấy sỉ nhục cho mình;
   Ai quở trách người gian ác sẽ bị tổn thương.
  8Đừng quở trách người nhạo báng, nó sẽ ghét con;
   Trách người khôn ngoan, người sẽ thương con.
  9Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn;
   Hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng.
  10Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan;
   Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt.
  11Vì nhờ ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm,
   Các năm của đời con sẽ được gia tăng.
  12Nếu con khôn ngoan, chính con sẽ được lợi ích;
   Nếu con nhạo báng, chính con phải chịu hậu quả.
  13Người đàn bà ngu dại hay to tiếng,
   Ngây ngô và không biết gì.
  14Nàng ngồi trước cửa nhà;
   Trên ghế nơi đỉnh cao của thành;
  15Để kêu gọi những người qua lại trên đường,
   Là những người đi thẳng đường mình;
  16“Ai là người dại dột, hãy trở lại đây”;
   Nàng cũng nói với người thiếu trí hiểu:
  17“Nước ăn cắp thì ngọt;
   Bánh ăn vụng thì ngon.”
  18Nhưng người không biết rằng đó là nơi chết chóc,
   Và các khách của nàng đều ở nơi vực sâu của Âm Phủ.