10

  1Khốn thay cho những kẻ ban hành những luật tội lỗi
   Và những sắc luật áp bức,
  2Tước đoạt lẽ công bình của người cùng khốn,
   Cướp mất quyền lợi của người nghèo khó trong dân ta.
  Những kẻ góa bụa là chiến lợi phẩm
   Và trẻ mồ côi là miếng mồi của chúng.
  3Vào ngày trừng phạt,
   Khi tai họa từ xa kéo đến các ngươi sẽ làm gì?
  Các ngươi sẽ chạy trốn đến ai để cầu cứu?
   Các ngươi sẽ để của cải mình ở đâu?
  4Không có gì còn lại ngoại trừ những kẻ cúi đầu giữa các tù binh
   Và những kẻ ngã quỵ giữa vòng các người bị giết.
  Dù vậy cơn giận của Ngài vẫn không nguôi
   Và cánh tay Ngài vẫn giương lên.
  5“Hỡi A-si-ri, là cái roi của cơn giận Ta,
   Cây gậy trong tay chúng nó là cơn tức của Ta.
  6Ta sai nó nghịch cùng một nước vô đạo,
   Ta truyền cho nó nghịch cùng dân đã chọc giận Ta,
  Để nhận lấy chiến lợi phẩm, cướp lấy của cướp
   Và giày đạp chúng nó xuống như bùn ngoài đường.
  7Nhưng nó không định như vậy,
   Nó không nghĩ như thế trong lòng.
  Vì lòng nó muốn tiêu diệt,
   Muốn cắt đứt nhiều nước.
  8Vì nó nói: ‘Các tướng lãnh của ta há chẳng phải là vua cả sao?
   9Có phải Ca-nô cũng như Cạt-kê-mít không?
  Ha-mát chẳng như Ạt-bát,
   Sa-ma-ri chẳng như Đa-mách sao?
  10Như tay ta đã chiếm cứ các vương quốc có thần tượng,
   Những tượng của họ còn hơn tượng ở Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri nữa;
  11Thì ta sẽ không làm cho Giê-ru-sa-lem và thần tượng nó
   Như ta đã làm cho Sa-ma-ri và tượng nó sao?’ ”
12Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem thì Ngài sẽ trừng phạt lòng khoe khoang kiêu căng và con mắt kiêu kỳ của vua A-si-ri. 13Vì người nói:
  “Ta đã làm điều đó nhờ sức mạnh của tay ta,
   Bởi sự khôn ngoan vì ta hiểu biết.
  Ta đã dời đổi biên giới của các dân;
   Cướp đoạt các kho báu của chúng.
   Như một dũng sĩ ta đã phế bỏ các kẻ ngồi trên ngai.
  14Tay ta đã lấy của cải các dân
   Như bắt tổ chim,
  Như người lượm trứng bỏ rơi,
   Ta đã thu cả trái đất,
  Không ai vỗ cánh,
   Mở miệng hay kêu chíu chít.”
  15Có phải cái rìu tự nó đưa lên cao hơn người cầm rìu không?
   Hay cái cưa tự tôn tự đại hơn người sử dụng nó?
  Hay như cái roi nâng người cầm roi lên?
   Hoặc như cái gậy vung người không phải là gỗ lên sao?
  16Cho nên CHÚA Vạn Quân
   Sẽ sai bệnh tật đến giữa vòng các chiến sĩ khỏe mạnh của người
  Và dưới sự vinh quang người,
   Lửa sẽ đốt lên như đám lửa thiêu đốt.
  17Ánh sáng của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên lửa,
   Đấng Thánh của nó sẽ là ngọn lửa;
  Nó sẽ thiêu đốt và ăn nuốt cỏ gai và bụi gai
   Trong một ngày.
  18Ngài sẽ hủy diệt sự huy hoàng của rừng rú và ruộng đất phì nhiêu,
   Cả linh hồn lẫn thể xác
   Như người bệnh mòn mỏi đi.
  19Cây trên rừng còn sót lại sẽ chẳng là bao
   Đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể viết xuống.
  20Vào ngày ấy, những người còn lại của Y-sơ-ra-ên,
   Dân sống sót của nhà Gia-cốp
  Sẽ không còn nương cậy
   Vào kẻ đánh mình
  Nhưng thật lòng nương cậy nơi CHÚA,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  21Những người còn lại sẽ trở lại, những người còn lại của Gia-cốp
   Sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng.
  22Hỡi Y-sơ-ra-ên, dù dân tộc ngươi đông như cát bờ biển,
   Chỉ một số dân còn lại sẽ trở lại.
  Sự hủy diệt đã định,
   Sự báo thù tràn ngập.
  23Vì như đã định, CHÚA Vạn Quân sẽ thi hành
   Sự hủy diệt trên khắp đất.
24Cho nên, CHÚA Vạn Quân phán rằng:
  “Hỡi dân Ta, là người ở tại Si-ôn,
   Đừng sợ người A-si-ri
  Khi họ cầm roi đánh ngươi
   Và giơ gậy nghịch ngươi như người Ai-cập đã làm.
  25Vì chỉ trong ít lâu Ta sẽ hết giận ngươi
   Và cơn thịnh nộ Ta sẽ hướng về để hủy diệt chúng.”
  26CHÚA Vạn Quân sẽ giơ roi nghịch họ
   Như Ngài đã đánh dân Ma-đi-an nơi tảng đá Hô-rếp,
  Và Ngài cũng giơ gậy trên biển
   Như đã làm tại Ai-cập.
  27Vào ngày ấy, gánh nặng nó sẽ được cất khỏi vai ngươi,
   Ách nó sẽ được tháo khỏi cổ ngươi;
  Ách sẽ gãy
   Vì ngươi mập béo ra.
  28Nó đến A-giát;
   Đi xuyên qua Mi-gơ-rôn,
   Tích trữ đồ tiếp tế tại Mích-ma,
  29Chúng vượt qua đèo,
   Đóng trại qua đêm tại Ghê-ba,
  Ra-ma run rẩy,
   Ghi-bê-a của Sau-lơ chạy trốn.
  30Hỡi con gái Ga-lim, hãy kêu la lớn tiếng;
   Hỡi người La-ít, hãy lắng tai nghe!
   Thật đáng thương người A-na-tốt.
  31Mát-mê-na bỏ chạy,
   Dân thành Ghê-bim trốn tìm chỗ núp.
  32Chính ngày đó, nó sẽ dừng lại tại Nóp,
   Giơ nắm đấm nghịch
  Cùng núi của con gái Si-ôn,
   Nghịch cùng đồi Giê-ru-sa-lem.
  33Này, CHÚA Vạn Quân
   Sẽ dùng quyền năng khủng khiếp chặt các cành cây;
  Những cây cao lớn sẽ bị đốn ngã;
   Những kẻ cao quý sẽ bị hạ thấp.
  34Ngài sẽ dùng búa sắt chặt cây cối rậm rạp trong rừng
   Và Li-ban với cây cối uy nghi sẽ bị ngã.