13

Lời Tiên Tri Nghịch Ba-by-lôn

1Lời tiên tri về Ba-by-lôn mà I-sa, con trai A-mốt đã thấy.
  2Hãy dựng một dấu hiệu trên ngọn núi trọc,
   Hãy cất tiếng kêu gọi chúng,
  Hãy vẫy tay cho chúng
   Vào các cổng người quý tộc.
  3Chính Ta đã truyền lệnh cho những kẻ Ta đã để riêng ra,
   Kêu gọi các chiến sĩ của Ta,
   Những kẻ kiêu hãnh được tôn trọng để thi hành cơn giận Ta.
  4Hãy nghe, có tiếng ồn ào trên các núi
   Như tiếng đám dân đông.
  Hãy nghe, có tiếng gào thét từ các vương quốc,
   Tức là các nước tụ họp nhau lại.
  CHÚA Vạn Quân tập trung
   Quân đội cho chiến tranh.
  5Chúng đến từ miền đất xa xôi,
   Từ cuối tận phương trời;
  CHÚA và vũ khí thịnh nộ của Ngài
   Để hủy diệt cả trái đất.
  6Hãy than khóc vì ngày của CHÚA đã gần,
   Nó sẽ đến như sự hủy diệt từ Đấng Toàn Năng.
  7Cho nên mọi tay đều yếu đuối,
   Tất cả lòng người đều tan chảy.
  8Chúng nó đều kinh hoàng;
   Oằn oại và đau đớn cùng cực
   Chế ngự họ như đàn bà đau đẻ.
  Họ nhìn nhau sững sờ,
   Mặt chúng đỏ như ngọn lửa cháy.
  9Kìa, ngày của CHÚA đang đến,
   Tàn bạo, thịnh nộ và giận dữ,
  Để làm cho đất hoang tàn
   Và tiêu diệt kẻ tội lỗi khỏi nó.
  10Vì các ngôi sao và chùm sao trên trời
   Sẽ không chiếu sáng,
  Mặt trời trở nên tối tăm khi mọc,
   Mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa.
  11Ta sẽ trừng phạt thế giới vì sự độc ác,
   Phạt kẻ ác vì tội lỗi chúng,
  Tận diệt sự kiêu ngạo của kẻ kiêu căng
   Và hạ thấp sự cao ngạo của kẻ bạo ngược.
  12Ta sẽ làm cho người ta hiếm hơn vàng ròng,
   Và loài người hiếm hơn vàng Ô-phia.
  13Cho nên, Ta sẽ làm cho các tầng trời run rẩy
   Và lay chuyển đất ra khỏi chỗ nó
  Trong cơn thịnh nộ của CHÚA Vạn Quân,
   Vào ngày Ngài giận dữ.
  14Bấy giờ, mỗi người đều như con linh dương bị săn đuổi,
   Như cừu không người chăn.
  Ai nấy sẽ trở về với dân tộc mình
   Và chạy trốn về quê hương mình.
  15Kẻ nào người ta tìm thấy sẽ bị đâm,
   Người nào bị bắt sẽ bị giết bằng gươm.
  16Con thơ sẽ bị dày xéo trước mắt họ,
   Nhà sẽ bị cướp và vợ sẽ bị hiếp.
  17Nầy, Ta sẽ khích động người Mê-đi nghịch cùng họ,
   Là người không quý bạc
   Cũng không thích vàng.
  18Cung của chúng sẽ bắn nát thanh niên,
   Không thương xót trẻ sơ sinh,
   Mắt không thương tiếc trẻ con.
  19Ba-by-lôn, sự huy hoàng của các nước;
   Là sự kiêu căng lộng lẫy của Canh-đê
  Sẽ bị Đức Chúa Trời lật đổ
   Như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
  20Nó sẽ không bao giờ có người cư ngụ,
   Từ đời nọ đến đời kia sẽ không ai ở đó;
  Người Ả-rập sẽ không đóng trại nơi ấy,
   Và người chăn cũng không cho đàn cừu nghỉ ở đó.
  21Nhưng thú rừng sẽ nghỉ ở đó,
   Nhà họ sẽ đầy chim cú.
  Đà điểu sẽ ở nơi ấy
   Và dê rừng sẽ nhảy múa ở đó.
  22Lang sói sẽ tru lên trong thành trì chúng,
   Và chó rừng trong các đền đài lịch sự.
  Nhưng thì giờ nó đã đến gần,
   Các ngày nó sẽ không còn lâu.