17

Lời Tiên Tri Nghịch Đa Mách

1Lời tiên tri về Đa-mách:
  “Này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa
   Nhưng sẽ trở nên một đống đổ nát.
  2Các thành của A-rô-e sẽ bị hoang phế,
   Sẽ là nơi bầy cừu nằm nghỉ
   Mà không sợ gì.
  3Thành lũy của Ép-ra-im sẽ không còn;
   Vương quyền của Đa-mách cũng vậy.
  Dân sót của Sy-ri cũng sẽ giống như
   Vinh quang của con dân Y-sơ-ra-ên,”

  4“Vào ngày ấy, vinh quang của Gia-cốp sẽ tàn phai,
   Thân xác mập béo sẽ trở nên gầy còm.
  5Nó sẽ như thợ gặt gom cây lúa
   Và dùng tay gặt bông lúa
  Và như người ta mót lúa
   Tại thung lũng Rê-pha-im.
  6Nhưng lúa sót lại sẽ còn lại
   Như khi người ta rung cây ô-liu,
  Hai ba trái còn sót trên đầu cành cao nhất;
   Hoặc bốn năm trái trên cành cây ăn trái,”


  7Vào ngày ấy, người ta sẽ nghĩ đến Đấng tạo ra mình;
   Mắt họ sẽ nhìn vào Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  8Họ sẽ không nghĩ đến các bàn thờ
   Là sản phẩm tay mình làm ra;
  Họ sẽ không nhìn đến các vật ngón tay họ chiếu ra,
   Dù là tượng Át-tạc-tê hay là các bàn thờ dâng hương.
9Vào ngày ấy, các thành vững chắc của chúng sẽ giống như những nơi bỏ hoang trong rừng hay trên đỉnh núi, là những nơi họ bỏ hoang vì con cái Y-sơ-ra-ên, sự hoang tàn sẽ xảy ra.
  10Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời cứu rỗi của ngươi
   Và không nhớ vầng đá vững chắc của ngươi;
  Cho nên dù ngươi trồng vườn cây tươi tốt
   Và cành chiết từ giống ngoại quốc;
  11Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi làm cho nó mọc lên,
   Vừa lúc ban mai khi ngươi gieo ngươi làm cho nó nở hoa,
  Nhưng trong ngày đau khổ và đau đớn vì bệnh nan y
   Thì mùa màng cũng mất hết.
  12Ôi, nhiều dân gầm thét
   Như biển cả gầm thét.
  Ôi, các dân gào lên
   Như sóng lớn gào thét.
  13Các dân gào lên như tiếng gào thét của nhiều sóng nước.
   Nhưng Ngài sẽ quở trách chúng và chúng bỏ chạy xa,
  Bị đuổi đi như trấu trong cơn gió ở trên núi;
   Như bụi trong trận bão.
  14Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hoàng;
   Trước khi rạng đông, chúng không còn nữa.
  Đây là phần của những kẻ bóc lột chúng ta
   Và là số phận của những kẻ cướp đoạt chúng ta.