19

Lời Tiên Tri Về Ai Cập

1Lời tiên tri về Ai Cập,
  CHÚA cỡi trên đám mây chớp nhoáng
   Đến Ai Cập.
  Các thần tượng tại Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài
   Và lòng người Ai Cập đều tan chảy giữa họ.
  2“Ta sẽ khích động người Ai Cập chống lại người Ai Cập,
   Anh em chống nhau;
   Lân cận nghịch cùng lân cận;
   Thành này chống thành kia,
   Vương quốc nọ chống vương quốc kia.
  3Người Ai Cập sẽ mất tinh thần.
   Ta sẽ phá hỏng chương trình của chúng.
  Chúng sẽ cầu hỏi các thần tượng, các linh hồn người chết,
   Các đồng bóng và thầy bói.
  4Ta sẽ giao dân Ai Cập vào tay
   Những người chủ khắc nghiệt
  Và một vua bạo tàn sẽ cai trị chúng,”
   CHÚA Vạn Quân phán.
  5Nước biển sẽ cạn,
   Sông cũng cạn và khô.
  6Các kinh đào sẽ trở nên hôi thối;
   Các sông ngòi của Ai Cập sẽ cạn dần và khô đi;
  Lau sậy đều mục nát.
   7Cây cỏ dọc bờ sông,
   Tại cửa sông
  Và tất cả đồng ruộng bên bờ sông
   Sẽ bị khô héo, thổi bay đi và không còn gì cả.
  8Người đánh cá sẽ than vãn,
   Tất cả những kẻ câu cá trên sông sẽ than khóc
  Và những người thả lưới trên nước
   Sẽ mòn mỏi.
  9Những kẻ làm vải gai tuyệt vọng
   Và những kẻ dệt vải trắng cũng vậy.
  10Những kẻ cột trụ của xứ sẽ bị đập tan,
   Tâm hồn của tất cả những người làm thuê sẽ đau đớn.
  11Các hoàng tử của Xô-an đều ngu ngốc,
   Các cố vấn khôn ngoan của Pha-ra-ôn chỉ đưa ra những lời khuyên ngu dại.
  Làm thế nào các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn rằng:
   “Tôi là một trong những người thông thái,
   Con cháu của các vua thời xưa?”
  12Thế thì các nhà thông thái của ngươi đâu?
   Chúng nó hãy nói cho ngươi,
  Hãy cho ngươi biết CHÚA Vạn Quân
   Đã có chương trình gì nghịch cùng Ai Cập?
  13Các hoàng tử của Xô-an đã trở nên ngu dại,
   Các hoàng tử của Nốp đã bị lừa gạt.
  Những viên đá nền móng của các chi tộc họ
   Đã làm cho Ai Cập lầm lạc.
  14CHÚA đã đổ vào nó
   Một tinh thần lầm lẫn;
  Nó làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc mình làm
   Như một người say vừa đi nghiêng ngã vừa mửa.
  15Sẽ chẳng có ai làm được gì cho Ai Cập cả,
   Dù là đầu hay đuôi, cành dương hay cây sậy.
16Vào ngày ấy, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, run rẩy, sợ hãi trước cánh tay của CHÚA Vạn Quân giơ lên nghịch cùng họ. 17Bấy giờ đất Giu-đa sẽ trở nên sự kinh hoàng cho người Ai Cập. Đất ấy được nhắc đến thì mọi người đều sợ hãi vì chương trình mà CHÚA Vạn Quân đã định nghịch cùng Ai Cập.

Ai Cập, A-si-ri Và Y-sơ-ra-ên Được Phước

18Vào ngày ấy năm thành trong đất Ai Cập sẽ nói tiếng Ca-na-an và thề trung thành với CHÚA Vạn Quân. Một trong các thành này gọi là thành hủy diệt.
19Vào ngày ấy sẽ có một bàn thờ cho CHÚA ở giữa nước Ai Cập và một đài kỷ niệm cho CHÚA tại nơi biên giới nước ấy. 20Đó là dấu và chứng cho CHÚA Vạn Quân tại nước Ai Cập. Khi họ kêu cầu cùng CHÚA vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai đến một đấng cứu tinh để bênh vực và giải cứu họ. 21CHÚA sẽ làm cho người Ai Cập biết Ngài, vào ngày ấy người Ai Cập sẽ công nhận CHÚA. Họ sẽ thờ phượng Ngài bằng sinh tế, tế lễ thiêu; họ sẽ khấn hứa với CHÚA và hoàn thành các lời hứa ấy.
22CHÚA sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi chữa lành và họ sẽ trở lại cùng CHÚA; Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa lành cho.
23Vào ngày ấy, sẽ có một xa lộ từ Ai Cập đến A-si-ri. Người A-si-ri sẽ đến Ai Cập và người Ai Cập sẽ đến A-si-ri; Người Ai Cập sẽ cùng với người A-si-ri thờ phượng CHÚA.
24Vào ngày ấy Y-sơ-ra-ên sẽ là một phần ba cùng với Ai Cập và A-si-ri, làm nguồn phước trên quả đất; 25là ba nước CHÚA Vạn Quân ban phước cho và phán: “Phước cho dân ta là Ai Cập, công việc của tay ta là A-si-ri và di sản của ta là Y-sơ-ra-ên.”