23

Lời Tiên Tri Nghịch Ty-rơ

1Lời tiên tri về Ty-rơ:
  Hỡi các tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc
   Vì nó đã bị hủy phá
   Không còn nhà cửa hay hải cảng.
  Từ vùng đất Kít-tin
   Người ta đã nghe tiếng đồn.
  2Hãy nín đi, hỡi dân cư hải đảo,
   Hỡi các thương nhân ở Si-đôn,
   Là nơi đầy khách vượt biển.
  3Trên các biển lớn,
   Nguồn lợi của ngươi là hạt giống từ Si-hô,
  Mùa màng của sông Ninh.
   Ngươi là thị trường của các nước.
  4Hỡi Si-đôn, hãy hổ thẹn vì biển đã nói,
   Thành lũy của biển cả đã tuyên bố:
  “Ta không đau đẻ cũng không sinh con,
   Ta không nuôi con trai cũng không dưỡng con gái.”
  5Khi tin tức đến Ai Cập,
   Người ta sẽ đau khổ khi nghe tin tức về Ty-rơ.
  6Hãy chạy qua Ta-rê-si.
   Hỡi dân cư hải đảo, hãy than khóc.
  7Có phải đây là thành vui vẻ của các ngươi không?
   Là thành có từ xa xưa,
  Thành đã gởi người
   Đi xa lập nghiệp.
  8Ai là người đã định điều này nghịch cùng Ty-rơ?
   Là thành ban phát các mão miện;
  Thành có thương nhân là các hoàng tử;
   Thành có các nhà buôn được tôn trọng khắp đất.
  9CHÚA Vạn Quân đã định như vậy,
   Để làm ô uế sự kiêu ngạo của tất cả vinh hiển
   Và làm nhục mọi kẻ được tôn trọng trên đất.
  10Hỡi con gái Ta-rê-si,
   Hãy đi xuyên qua đất ngươi như sông Ninh,
   Không còn hải cảng cho ngươi.
  11Cánh tay Ngài đã giương lên trên biển,
   Ngài làm các vương quốc rúng động.
  CHÚA đã ra lệnh về Ca-na-an
   Để hủy diệt các thành lũy của nó.
  12Ngài phán: “Ngươi sẽ chẳng được vui mừng nữa,
   Hỡi con gái đồng trinh tại Si-đôn bị áp bức,
  Hãy đứng dậy, chạy qua Kít-tin,
   Ở đó ngươi cũng không được bình an đâu.”
  13Hãy xem đất người Canh-đê,
   Dân này không là gì cả.
  Người A-si-ri đã làm cho nó
   Thành chỗ ở của thú rừng;
  Chúng dựng tháp vây thành;
   Chúng cướp sạch
   Và làm cho các lâu đài hoang tàn.
  14Hỡi tàu bè Ta-rê-si, hãy than khóc
   Vì thành lũy các ngươi đã bị hủy diệt.
15Lúc ấy thành Ty-rơ sẽ bị quên lãng trong bảy mươi năm, như năm tháng của một vua. Mãn bảy mươi năm, thành Ty-rơ sẽ như bài hát của một cô điếm.
  16“Hỡi cô điếm đã bị lãng quên,
   Hãy lấy đàn, đi khắp thành.
  Hãy đàn thật hay, hát nhiều bài hát,
   Để người ta nhớ đến mầy.”
17Mãn bảy mươi năm CHÚA sẽ thăm viếng Ty-rơ và nó trở lại thực hành nghề cũ, buôn hương với tất cả các vương quốc trên mặt đất.
18Nhưng hàng hóa và tiền công của nó sẽ được để riêng ra cho CHÚA, không tích trữ cũng không cất giấu. Hàng hóa ấy sẽ cung cấp thực phẩm dồi dào và quần áo đẹp đẽ cho những người ở trước mặt CHÚA.