25

Ca Ngợi Vì Được Giải Thoát

  1Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi.
   Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài.
  Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệu
   Cách hoàn toàn thành tín,
   Là những việc đã định từ xưa.
  2Vì Ngài đã làm cho thành trở nên một đống đất,
   Thành lũy kiên cố trở nên đổ nát,
  Dinh thự của người ngoại quốc không còn là thành nữa,
   Nó sẽ chẳng bao giờ được xây cất trở lại.
  3Cho nên dân tộc hùng cường sẽ tôn vinh Ngài,
   Thành của các nước bạo ngược sẽ kính sợ Ngài.
  4Vì Ngài là thành tín cho kẻ nghèo,
   Là thành trì cho kẻ khốn khó trong cơn gian nan của họ;
  Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão tố,
   Là bóng mát tránh cơn nóng cháy
  Khi hơi thở của kẻ bạo ngược
   Như bão tố thổi vào tường thành,
   5Như sức nóng trong sa mạc.
  Ngài khuất phục tiếng huyên náo của người ngoại quốc
   Như sức nóng dưới bóng mát của đám mây;
   Tiếng hát của kẻ bạo ngược im bặt.
  6Tại núi nầy, CHÚA Vạn Quân sẽ ban cho mọi dân tộc
   Một tiệc yến béo bổ,
  Một tiệc yến với rượu ngon;
   Thịt béo với tủy; rượu ngon tinh khiết.
  7Tại núi nầy, Ngài sẽ hủy diệt
   Cái màn che mặt phủ trên tất cả các dân tộc,
  Tấm khăn che trên khắp các nước.
   8Ngài sẽ hủy diệt sự chết đến đời đời.
  CHÚA sẽ lau ráo nước mắt
   Trên mọi mặt;
  Ngài sẽ cất đi sự nhục nhã của dân Ngài
   Trên toàn quả đất.

9Vào ngày ấy người ta sẽ nói rằng:
  “Kìa, đây là Đức Chúa Trời của chúng ta.
   Chúng tôi đã trông đợi Ngài để Ngài cứu rỗi chúng tôi.
  Đây là CHÚA mà chúng ta đã trông đợi,
   Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài.”
  10Vì tay CHÚA sẽ đặt trên núi này,
   Nhưng Mô-áp sẽ bị chà đạp tại chỗ nó
   Như rơm rạ bị chà đạp nơi hố phân.
  11Dù họ giương tay
   Như người bơi lội giương tay để bơi;
  Ngài sẽ hạ sự kiêu ngạo của nó xuống
   Dù tay nó khéo léo.
  12Những nơi cao, kiên cố trên thành ngươi,
   Ngài sẽ phá đổ, sẽ hạ xuống,
  Ném xuống đất,
   Xuống tận bụi đất.