26

Bài Ca Chiến Thắng

1Vào ngày ấy, tại đất Giu-đa người ta sẽ hát bài hát này:
  Chúng ta có thành vững chắc,
   Ngài dấy sự cứu rỗi
   Làm thành làm lũy.
  2Hãy mở các cổng
   Để một nước công chính,
   Là nước giữ đức tin vào đó.
  3Người nào có tâm trí kiên định,
   Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn
   Vì người tin cậy nơi Ngài.
  4Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời,
   Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời.
  5Vì Ngài đã hạ thấp những cư dân cao cả,
   Phá đổ thành kiêu kỳ,
  Phá đổ xuống đất,
   Ném nó xuống tận bụi đất;
  6Bị chà đạp dưới chân,
   Là chân của những người khốn cùng,
   Bước chân của những người thiếu thốn.
  7Con đường của người công chính là ngay thẳng,
   Lạy Đấng Ngay Thẳng, Ngài làm con đường của người công chính suôn sẻ.
  8Thật vậy, trên con đường đoán xét của Ngài, lạy CHÚA,
   Chúng tôi trông đợi Ngài.
  Linh hồn chúng tôi khao khát danh Ngài
   Và sự kỷ niệm Ngài.
  9Ban đêm linh hồn tôi khao khát Ngài,
   Phải, ban mai, tâm linh tôi tìm kiếm Ngài.
  Vì khi Ngài đoán xét quả đất
   Thì dân cư thế giới học sự công chính.
  10Dù được ơn, kẻ ác
   Vẫn không học sự công chính,
  Ở trên đất ngay thẳng nó vẫn hành động gian ác
   Và không thấy sự uy nghiêm của CHÚA.
  11Lạy CHÚA, tay Ngài đã giương lên
   Nhưng chúng nó vẫn không thấy.
  Hãy để chúng nó hổ thẹn khi thấy sự nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài.
   Thật vậy, hãy để lửa dành cho kẻ thù của Ngài thiêu nuốt chúng.
  12Lạy CHÚA, Ngài lập sự bình an cho chúng tôi.
   Vì tất cả những gì chúng tôi thực hiện, Ngài đã làm cho chúng tôi.
  13Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngoài Ngài có các Chúa khác cũng đã cai trị chúng tôi,
   Nhưng chúng tôi ghi nhận một mình danh Ngài.
  14Họ đã chết, không còn sống nữa,
   Bóng ma sẽ không dậy được.
  Thật vậy Ngài sẽ trừng phạt và hủy diệt chúng,
   Ngài đã quét sạch tất cả di tích chúng nó.
  15Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này,
   Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này.
  Ngài được vinh quang.
   Ngài mở mang mọi bờ cõi của đất nước.
  16Lạy CHÚA, trong khi sầu khổ họ tìm kiếm Ngài,
   Họ thì thầm lời cầu khẩn
   Khi Ngài trừng phạt họ.
  17Như người đàn bà mang thai sắp sinh,
   Người quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn,
   Lạy CHÚA, chúng tôi cũng vậy vì cớ Ngài.
  18Chúng tôi đã có mang, chúng tôi quặn thắt
   Nhưng chúng tôi sinh ra gió.
  Chúng tôi không đem lại sự cứu rỗi trên đất,
   Và dân không ra đời trên thế gian.
  19Những kẻ chết của ngươi sẽ sống,
   Các xác chết của ta sẽ sống lại.
  Hỡi những kẻ ở trong bụi đất,
   Hãy thức dậy và vui mừng ca hát.
  Vì sương của người là sương ban mai,
   Và đất của bóng ma sẽ sinh sản.
  20Hỡi dân ta, hãy đi, vào phòng ngươi,
   Đóng cửa lại sau ngươi;
  Hãy ẩn núp ít lâu
   Cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua.
  21Vì kìa, CHÚA từ chỗ Ngài đến
   Để trừng phạt dân cư trên đất vì tội lỗi họ.
  Bấy giờ đất sẽ bày tỏ các vụ đổ máu ra,
   Nó không che giấu những người bị giết nữa.