29

Lời Cảnh Cáo Giê-ru-sa-lem

  1Khốn cho A-ri-ên, A-ri-ên,
   Là thành Đa-vít đã đóng trại.
  Năm này đến năm nọ cứ thêm lên;
   Hãy để cho lễ hội xoay vần.
  2Nhưng ta sẽ làm cho A-ri-ên buồn thảm;
   Sẽ có khóc lóc, than vãn;
   Đối với ta nó sẽ như bàn thờ dâng tế lễ.
  3Ta sẽ đóng trại bao vây ngươi,
   Lập đồn chống ngươi
   Và đắp lũy chung quanh nghịch ngươi.
  4Ngươi sẽ bị hạ thấp. Ngươi sẽ nói từ dưới đất,
   Lời nói ngươi bị hạ thấp từ bụi đất.
  Tiếng ngươi sẽ giống như tiếng ma quái ra từ đất,
   Lời nói ngươi thì thầm như bụi đất.
  5Nhưng đám đông kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ,
   Và đám đông tàn bạo sẽ như trấu tung bay.
  Nó sẽ xảy đến thình lình, ngay tức khắc.
   6CHÚA Vạn Quân sẽ dùng
  Sấm sét, động đất, tiếng động lớn,
   Bão trốt, giông tố và ngọn lửa thiêu đốt mà phạt nó.
  7Đám đông tất cả các nước đánh A-ri-ên,
   Tất cả những kẻ tấn công, phá thành lũy
  Và làm cho nó buồn thảm sẽ như chiêm bao,
   Như khải tượng ban đêm.
  8Chúng nó sẽ như người đói mơ thấy mình ăn
   Nhưng thức dậy mình vẫn đói;
  Như người khát mơ thấy mình uống
   Nhưng thức dậy bị kiệt sức, và mình vẫn khát.
  Đám đông tất cả các nước
   Tấn công núi Si-ôn cũng sẽ như vậy.
  9Hãy kinh ngạc và sững sờ.
   Hãy làm cho mình mù lòa và không thấy.
  Hãy say nhưng không phải vì rượu nho,
   Hãy lảo đảo nhưng không phải vì rượu mạnh.
  10Vì CHÚA đã đổ thần ngủ mê trên các ngươi.
   Ngài đã bịt mắt các ngươi, là các tiên tri,
   Và trùm đầu các ngươi, là các vị tiên kiến.
11Khải tượng về tất cả những điều này đối với các ngươi sẽ như lời của một cuốn sách bị niêm phong. Nếu đưa cho một người biết đọc và bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không thể đọc được vì sách này đã niêm phong.” 12Và nếu đưa cuốn sách cho một người không biết đọc rồi bảo: “Hãy đọc sách này,” người ấy sẽ nói: “Tôi không biết đọc.”
13Chúa phán:
  “Vì dân này đến gần Ta bằng miệng;
   Tôn vinh Ta bằng môi
   Nhưng lòng thì xa cách Ta.
  Sự chúng nó kính sợ Ta
   Chỉ là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo.
  14Cho nên, này một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân này kinh ngạc,
   Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
  Sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất,
   Sự thông thái của người thông thái sẽ bị giấu kín.
  15Khốn cho những kẻ giấu chương trình của mình một cách sâu kín
   Khỏi CHÚA.
  Chúng làm việc trong bóng tối và nói:
   Ai sẽ thấy, ai sẽ biết chúng ta?”
  16Các ngươi thật ngược đời.
   Thợ gốm mà coi như đất sét!
  Đồ vật có nên nói với người làm ra mình:
   “Người không làm ra tôi,”
  Hay đồ gốm nói với thợ gốm rằng:
   “Người không hiểu.”
  17Có phải trong ít lâu nữa Li-ban sẽ trở thành ruộng phì nhiêu
   Và ruộng phì nhiêu được coi như rừng rậm hay sao?
  18Vào ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe lời trong sách,
   Con mắt kẻ mù từ nơi tối tăm
   Sẽ thấy.
  19Những kẻ khốn cùng sẽ một lần nữa vui mừng trong CHÚA.
   Những kẻ nghèo khổ giữa loài người sẽ hân hoan trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  20Vì những kẻ bạo ngược sẽ hết,
   Những kẻ chế nhạo sẽ chấm dứt
   Và tất cả những kẻ sẵn sàng làm ác đều sẽ bị đốn ngã.
  21Những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết án;
   Những kẻ gài bẫy người thưa kiện tại toà;
   Và những kẻ dùng lý do giả dối gạt bỏ công bình cho những người vô tội.
22Cho nên, CHÚA, Đấng cứu chuộc Áp-ra-ham phán về nhà Gia-cốp thế này:
  “Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn nữa,
   Mặt người sẽ không còn tái xanh nữa.
  23Vì khi người thấy con cái mình ở giữa mình,
   Tức là công việc của tay Ta,
  Thì chúng sẽ tôn thánh danh Ta;
   Tôn thánh Đấng Thánh của Gia-cốp
   Và sẽ kính sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
  24Những kẻ có tâm thần lầm lạc sẽ hiểu biết
   Và những kẻ hay than phiền sẽ được giáo huấn.”