30

Lời Đe Doạ Giu-đa

  1CHÚA phán:
   “Khốn cho con cái bướng bỉnh,
  Lập kế hoạch nhưng không phải của Ta,
   Kết liên minh nhưng không phải bởi thần Ta,
   Cho nên tội càng thêm tội.
  2Chúng nó đi xuống Ai Cập
   Nhưng không hỏi ý Ta,
  Nhờ Pha-ra-ôn bảo vệ
   Và núp bóng Ai Cập.
  3Cho nên sự bảo vệ của Pha-ra-ôn sẽ là sự hổ thẹn cho các ngươi
   Và sự núp bóng Ai Cập sẽ là điều sỉ nhục.
  4Dù các hoàng tử nó đã có mặt tại Xô-an,
   Các đại sứ nó đã đến Ha-ne.
  5Tất cả đều sẽ bị hổ thẹn
   Vì một dân chẳng ích lợi gì cho mình;
  Chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì
   Nhưng đem lại hổ thẹn và nhục nhã.”
6Lời tiên tri về các thú vật ở Nê-ghép.
  Trong một vùng đất gian nan, sầu khổ;
   Xứ của sư tử đực và sư tử cái;
   Xứ của rắn lục và rắn lửa bay.
  Chúng nó chở của cải trên lưng lừa,
   Chở các báu vật trên lưng lạc đà
  Đến một dân chẳng giúp ích gì chúng được.
   7Sự giúp đỡ của Ai Cập chỉ là vô ích, hư không,
  Cho nên Ta gọi nó là Ra-háp,
   Kẻ ngồi yên chẳng làm được gì!
  8Bây giờ, hãy đi, khắc nó trên một tấm bảng cho họ,
   Chép nó vào một cuốn sách
  Để làm bằng chứng
   Cho những ngày sau đời đời.
  9Vì dân này phản nghịch, con cái bội tín,
   Con cái không muốn nghe lời giáo huấn của CHÚA.
  10Chúng nói với những vị tiên kiến rằng:
   “Đừng nhìn thấy;”
  Với những vị tiên tri:
   “Đừng phán tiên tri cho chúng tôi những điều phải.
  Hãy nói cho chúng tôi những điều dễ nghe,
   Hãy phán tiên tri những điều ảo tưởng cho chúng tôi.
  11Hãy từ bỏ con đường,
   Hãy rẽ khỏi lối;
  Hãy cất bỏ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
   Khỏi trước mặt chúng tôi.”
12Cho nên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
  “Vì các ngươi đã từ khước lời này
   Nhưng tin cậy vào áp bức
   Và lừa dối.
  13Vì vậy, tội các ngươi sẽ
   Như một bức tường cao bị nứt, bể ra sắp sụp.
   Tường sẽ thành bình bể nát trong nháy mắt.
  14Nó sẽ sụp đổ như bình gốm
   Bị bể nát không thương tiếc
  Đến nỗi người ta không tìm được một mảnh nào trong các mảnh vụn
   Để lấy lửa từ bếp
   Hay múc nước từ hồ.”
15Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:
  “Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ.
   Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy.
   Nhưng các ngươi không muốn như thế.
  16Các ngươi nói: ‘Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn.’
   Vì vậy các ngươi sẽ chạy trốn.
  ‘Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh,’
   Vì vậy những kẻ săn đuổi các ngươi cũng chạy nhanh.
  17Một người dọa,
   Ngàn người bỏ chạy;
  Năm người dọa,
   Các ngươi đều bỏ chạy
  Cho đến khi số người còn sót lại
   Như cây trên đỉnh núi,
   Như bảng hiệu trên đồi.”
  18Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi.
   Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi.
  Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình.
   Phước cho người nào trông đợi Ngài.
19Vì hỡi dân ở Si-ôn, những người ở tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ chẳng khóc lóc nữa. Chắc chắn khi các ngươi kêu, Ngài sẽ ban ơn; khi nghe tiếng ngươi, Ngài sẽ đáp lời. 20Dù Chúa ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền nhưng Đấng hướng dẫn ngươi sẽ không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy Đấng hướng dẫn ngươi. 21Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: “Đây là con đường, hãy đi theo” khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. 22Các ngươi sẽ phế bỏ các tượng dát bạc, các hình tượng bọc vàng của mình. Các ngươi sẽ ném chúng nó ra xa như đồ ô uế và bảo: “Hãy ra khỏi đây!”
23Ngài sẽ ban mưa cho hạt giống các ngươi gieo trên đồng ruộng. Bánh, là sản phẩm của đồng ruộng sẽ trù phú và nhiều. Vào ngày ấy súc vật của các ngươi sẽ gặm cỏ nơi đồng ruộng. 24Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn rơm rạ chọn lọc vừa được người ta dùng chĩa và xẻng để rải ra. 25Vào ngày chém giết lớn, các thành lũy sụp đổ; trên tất cả các núi cao, các đồi lớn đều sẽ có suối nước chảy. 26Ánh sáng mặt trăng sẽ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh.
  27Kìa, danh của CHÚA đến từ xa;
   Cơn giận của Ngài bùng cháy, khói đen dày đặc bốn bên.
  Môi Ngài đầy thịnh nộ
   Và lưỡi Ngài như ngọn lửa thiêu nuốt.
  28Hơi thở Ngài như giòng nước
   Tràn ngập đến tận cổ
  Để sàng sẩy các nước bằng sàng hủy diệt
   Và đặt cái khớp hướng dẫn
   Sai lạc trên hàm các dân.
  29Các ngươi sẽ ca hát
   Như trong đêm lễ thánh,
  Lòng các ngươi sẽ vui mừng
   Như người đi ra thổi sáo,
  Lên núi của CHÚA,
   Đến vầng đá của Y-sơ-ra-ên.
  30CHÚA sẽ làm cho người ta nghe tiếng uy nghiêm của Ngài;
   Thấy cánh tay giáng xuống
  Trong cơn giận dữ thịnh nộ và ngọn lửa thiêu nuốt;
   Trong cơn mưa gió, bão tố và mưa đá.
  31A-si-ri sẽ khiếp sợ vì tiếng của CHÚA;
   Ngài sẽ lấy roi đánh nó.
  32Mỗi lằn roi trừng phạt đã định
   Mà CHÚA đánh nó
  Sẽ có tiếng trống, tiếng đàn.
   Trong chiến tranh Ngài sẽ giương tay chiến đấu với nó.
  33Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ xa xưa,
   Thật vậy, nó được chuẩn bị cho vua.
  Hồ lửa sâu và rộng,
   Đầy lửa và củi.
  Hơi thở của CHÚA
   Như suối diêm sinh đốt lửa.