32

Vương Quốc Công Bình

  1Kìa, một vị vua sẽ lấy công chính trị vì
   Và các hoàng tử thì cai trị bằng công bình.
  2Sẽ có một người như nơi núp gió,
   Như chỗ che bão,
  Như suối nước trong sa mạc,
   Như bóng vầng đá lớn nơi đất mệt mỏi.
  3Bấy giờ mắt của những kẻ nhìn sẽ không mờ,
   Tai của những người nghe sẽ chú ý.
  4Trí của người hấp tấp sẽ có sự hiểu biết,
   Lưỡi của kẻ cà lăm sẽ nói lưu loát và rõ ràng.
  5Người ta sẽ không còn gọi kẻ ngu xuẩn là người cao quí;
   Kẻ bất lương là người đáng kính.
  6Vì người ngu dại sẽ nói điều ngu dại;
   Lòng nó sẽ làm điều tội lỗi,
  Thực hành việc vô đạo,
   Nói sai lầm về CHÚA;
  Làm cho linh hồn người đói trống không
   Và không cho người đang khát uống nước.
  7Kẻ bất lương dùng vũ khí gian ác.
   Nó lập mưu ác
  Để hại người khốn cùng bằng lời giả dối
   Dù khi lời bào chữa của người nghèo khó là chính đáng.
  8Nhưng người cao quý lập những kế hoạch cao quý
   Và người hành động trong sự cao quý.
  9Hỡi những người đàn bà tự mãn,
   Hãy dậy mà nghe tiếng Ta;
  Hỡi những người con gái vô tâm,
   Hãy lắng tai nghe lời Ta.
  10Chỉ hơn một năm nữa,
   Các ngươi là những người vô tâm sẽ run sợ
  Vì mùa nho sẽ mất,
   Mùa cây trái sẽ không đến.
  11Hỡi đàn bà tự mãn, hãy run rẩy;
   Hỡi con gái vô tâm, hãy run sợ.
  Hãy cởi trần,
   Và mặc đồ tang chế.
  12Hãy đấm ngực than khóc cho những cánh đồng phì nhiêu,
   Cho cây nho nhiều trái,
  13Cho đồng ruộng dân Ta
   Vì gai gốc và bụi gai mọc lên.
  Phải, hãy khóc cho mọi nhà vui vẻ,
   Cho thành nhộn nhịp.
  14Vì lâu đài sẽ bỏ hoang,
   Thành đông đúc sẽ bị hoang phế.
  Đồi và tháp canh sẽ trở nên hang hố đến muôn đời;
   Là nơi lừa rừng thích thú, là đồng cỏ cho thú vật,
  15Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta
   Và sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu;
   Đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm.
  16Bấy giờ công bình sẽ sống ở trong sa mạc
   Và công chính sẽ cư ngụ nơi đồng ruộng phì nhiêu.
  17Công việc của công chính sẽ là sự bình an,
   Kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời.
  18Dân Ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an,
   Trong nhà an toàn,
   Tại nơi nghỉ ngơi thoải mái.
  19Nhưng mưa đá sẽ đổ xuống trên rừng
   Và ngay cả thành sẽ bị hạ thấp.
  20Phước cho các ngươi,
   Những người gieo giống bên cạnh mọi bờ nước,
   Thả bò, lừa đi lại tự do.