35

Phước Hạnh Của Người Được Cứu Chuộc

  1Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng,
   Đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa
  Như bông hồng.
  2Nó sẽ trổ hoa nhiều
   Và hân hoan ca hát vui vẻ.
  Vinh quang của Li-ban,
   Huy hoàng của Cạt-mên và Sha-rôn sẽ được ban cho nó.
  Họ sẽ thấy vinh quang của CHÚA
   Và huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta.
  3Hãy làm cho những cánh tay buông thõng mạnh mẽ,
   Những đầu gối run rẩy vững chắc.
  4Hãy bảo những người có lòng lo sợ:
   “Hãy vững lòng, đừng sợ!
  Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đến
   Với sự báo thù,
  Đức Chúa Trời báo trả.
   Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi.”
  5Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy,
   Tai kẻ điếc sẽ nghe.
  6Bấy giờ, người què sẽ nhảy như nai,
   Lưỡi kẻ câm sẽ ca hát vui vẻ.
  Vì nước sẽ tuôn tràn trong sa mạc
   Và các dòng suối nơi đồng hoang.
  7Cát nóng sẽ trở thành ao,
   Đất khô hạn trở thành suối nước.
  Hang chó rừng đã ở
   Sẽ có cỏ, lau và sậy.
  8Tại đó sẽ có một đại lộ,
   Một con đường gọi là đường thánh.
  Người ô uế sẽ không được đi qua,
   Nhưng những người đi trên đường ấy
   Dù khờ dại cũng không lầm lạc.
  9Tại đó không có sư tử,
   Thú dữ cũng không lên trên đường ấy,
   Người ta không thấy chúng ở đó.
  Nhưng những người được giải cứu sẽ đi con đường đó.
   10Những người được cứu chuộc của CHÚA sẽ trở về,
  Đi vào Si-ôn trong tiếng hát.
   Niềm vui mừng vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ;
  Họ đầy niềm hân hoan, vui mừng;
   Buồn rầu và than thở sẽ trốn mất.