38

Vua Ê-xê-chia Được Chữa Lành

1Vào lúc ấy, vua Ê-xê-chia bị bệnh sắp chết. Tiên tri I-sa, con trai A-mốt, đến nói với vua rằng: “CHÚA phán thế này: Hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi sẽ chết, không sống được.” 2Vua Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện cùng CHÚA. 3Người cầu nguyện: “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin nhớ lại thể nào con đã bước đi trung tín trước mặt Ngài, hết lòng theo Ngài và làm những điều tốt lành trước mặt Ngài;” thế rồi vua Ê-xê-chia khóc lớn tiếng.
4Bấy giờ có tiếng của CHÚA phán cùng 5I-sa rằng: “Hãy đến nói với Ê-xê-chia: ‘CHÚA, Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, Ta đã thấy nước mắt ngươi. Này, Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm tuổi. 6Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này ra khỏi tay vua A-si-ri; Ta sẽ bảo vệ thành này.
7Đây là dấu hiệu từ CHÚA ban cho ngươi; CHÚA sẽ làm điều Ngài đã hứa: 8Này, Ta sẽ làm cho bóng trên các bậc thang cấp lui lại mười cấp, tức là bóng do mặt trời đi qua chiếu xuống các bậc thang cấp của A-cha.’ ” Vậy mặt trời lui lại mười cấp trên các bậc thang cấp nó đã đi qua.
9Lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sau khi bị bệnh và được lành.
  10Tôi nói: “Đang nửa đời người,
   Tôi phải ra đi, những năm tháng còn lại của đời tôi
   Bị giao phó cho cửa Âm Phủ.”
  11Tôi nói: “Tôi sẽ không thấy Chúa nữa,
   Là Chúa ở trên đất người sống.
  Tôi sẽ không còn nhìn thấy người nữa
   Giữa vòng những dân cư trên thế gian.
  12Nơi ở của tôi đã bị nhổ lên và dời đi khỏi tôi
   Như căn lều của kẻ chăn cừu.
  Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt;
   Ngài cắt đứt tôi khỏi khung cửi.
   Ngài chấm dứt đời tôi khỏi ngày lẫn đêm.
  13Tôi kêu la cho đến sáng;
   Như sư tử, Ngài đánh gãy tất cả xương cốt tôi.
   Ngài chấm dứt đời tôi khỏi ngày lẫn đêm.
  14Như chim én, chim nhạn tôi kêu la;
   Tôi rên rỉ như chim bồ câu.
  Mắt tôi mòn mỏi trông lên!
   Lạy Chúa, tôi bị áp bức; xin Ngài bảo toàn tôi.”
  15Tôi sẽ nói gì?
   Vì Ngài đã phán cùng tôi, và Ngài đã làm việc ấy.
  Tôi sẽ bước đi khiêm cung trọn đời
   Vì tâm hồn cay đắng.
  16Lạy Chúa, người ta sống nhờ những điều này,
   Tâm linh tôi sống cũng nhờ những điều đó.
  Xin Chúa phục hồi sức khỏe cho tôi
   Và cho tôi sống.
  17Kìa, vì sự phúc lợi cho tôi,
   Tôi đã bị cay đắng nhiều.
  Nhưng Ngài đã nắm giữ linh hồn tôi
   Khỏi sa xuống hố hủy diệt.
  Vì Ngài đã ném bỏ mọi tội lỗi tôi
   Ra sau lưng Ngài.
  18Vì Âm Phủ không cảm tạ Ngài,
   Sự chết không ca ngợi Ngài
  Và những kẻ đi xuống vực sâu
   Không có hy vọng nơi sự thành tín của Ngài.
  19Kẻ sống, chỉ kẻ sống mới cảm tạ Ngài
   Như tôi đã làm hôm nay.
  Người cha sẽ dạy cho con cái
   Biết sự thành tín của Ngài.
  20CHÚA là Đấng cứu rỗi tôi.
   Trọn đời, chúng tôi
  Sẽ dùng đàn dây đàn
   Ca trong nhà CHÚA.
21Bấy giờ I-sa bảo: “Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên vết ung nhọt, người sẽ sống.” 22Ê-xê-chia đã hỏi: “Có dấu hiệu nào cho ta biết rằng ta sẽ lên nhà CHÚA?”