3

  1Vì nầy, CHÚA,
   CHÚA Vạn Quân
  Sẽ cất đi nguồn cung cấp cùng gậy chống
   Khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa,
  Tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước;
   2Những anh hùng, chiến sĩ,
  Quan án, tiên tri,
   Thầy bói lẫn trưởng lão,
  3Những đại đội trưởng và những người cao cấp,
   Những cố vấn, những nghệ sĩ tài ba,
   Những tay phù thủy chuyên nghiệp.
  4Rồi Ta sẽ cho những cậu bé làm lãnh đạo,
   Trẻ con cai trị họ.
  5Dân chúng hà hiếp nhau,
   Người chống người, người chống kẻ lân cận mình.
  Con nít láo xược với người già cả;
   Kẻ hèn hạ chống lại người tôn trọng.
  6Khi ấy một người sẽ nắm lấy một anh em
   Trong nhà cha mình và nói:
  “Anh có cái áo choàng, anh hãy lãnh đạo chúng tôi.
   Hãy ra tay cai quản cái đống đổ nát này.”
  7Vào ngày ấy, người kia sẽ lên tiếng bảo:
   “Tôi không phải là người cứu chữa;
  Trong nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng,
   Đừng lập tôi làm lãnh đạo dân chúng.”
  8Khi Giê-ru-sa-lem nghiêng ngả,
   Giu-đa sụp đổ
  Vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại CHÚA;
   Coi thường sự hiện diện vinh quang của Ngài.
  9Nét mặt họ làm chứng nghịch cùng họ.
   Chúng nó công bố tội lỗi mình như thành Sô-đôm,
   Chẳng che giấu gì.
  Khốn nạn cho linh hồn họ
   Vì họ đã mang tai họa đến cho mình.
  10Hãy nói với người công chính rằng: Phước cho họ.
   Vì họ sẽ hưởng hoa quả của việc làm mình.
  11Khốn cho kẻ gian ác! Họa cho chúng.
  Vì tay chúng đã làm gì, chúng phải mang lấy điều ấy.
  12Ôi dân ta! Con nít hà hiếp chúng,
   Đàn bà cai trị họ.
  Ôi dân ta! Những kẻ lãnh đạo ngươi đã hướng dẫn ngươi lầm đường,
   Làm cho ngươi lạc lối.
  13CHÚA đăng đường biện luận,
   Ngài đứng dậy xét đoán các dân.
  14CHÚA kết án
   Các trưởng lão và lãnh đạo trong dân rằng:
  “Chính các ngươi đã ăn nuốt vườn nho;
   Đồ cướp đoạt của người nghèo đang ở trong nhà các ngươi.
  15Các ngươi có ý gì mà đập nát dân ta?
   Nghiền nát mặt người nghèo?”

  16CHÚA phán:
   “Vì con gái Si-ôn kiêu kỳ,
  Ngẩng cổ cao đi lại,
   Liếc mắt đưa tình,
  Bước đi õng ẹo,
   Bước chân khoa loảng xoảng.
  17Chúa làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy,
   CHÚA làm đỉnh đầu của họ sói.”
18Vào ngày ấy Chúa sẽ cất đi các nữ trang của họ: vòng mắt cá chân, khăn quấn đầu, lược cài tóc, 19hoa tai, vòng tay, lúp, 20mão, dây chuyền mắt cá, khăn quàng vai, hộp hương, bùa đeo, 21nhẫn, vòng mũi, 22áo lễ, áo khoác, áo ngoài, ví tay 23gương soi mặt, áo, khăn đội đầu và khăn che mặt
  24Sẽ có mùi hôi thay vì nước hoa;
   Sẽ có dây dừa thay vì khăn quàng vai;
  Đầu sói thay vì tóc mượt mà;
   Vải thô quấn mình thay vì áo dài sang trọng,
   Hổ thẹn thay cho sự xinh đẹp.
  25Giới nam nhi của ngươi sẽ ngã vì gươm,
   Các dũng sĩ ngươi sẽ chết nơi chiến trận.
  26Các cổng nó sẽ than khóc,
   Sầu thảm. Nó sẽ ngồi trên đất hoang tàn.