44

Chúa Ban Phước Cho Y-sơ-ra-ên

  1“Bây giờ, hỡi Gia-cốp, tôi tớ Ta;
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, kẻ Ta đã chọn, hãy lắng nghe.
  2CHÚA phán thế này:
   Đấng tạo ra ngươi, Đấng dựng nên ngươi từ trong lòng mẹ
   Sẽ giúp đỡ ngươi.
  Hỡi Gia-cốp, tôi tớ Ta;
   Hỡi Giê-su-run, kẻ Ta đã chọn, đừng sợ.
  3Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên người khát,
   Làm suối chảy nơi đất khô.
  Ta sẽ đổ thần Ta trên dòng dõi ngươi,
   Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi.
  4Chúng sẽ nẩy nở giữa đám cỏ,
   Như cây liễu bên cạnh dòng nước.
  5Người này sẽ nói: ‘Tôi thuộc về CHÚA;’
   Người kia sẽ xưng bằng tên của Gia-cốp;
  Người nọ sẽ viết trên tay: ‘Tôi thuộc về CHÚA;’ người khác nữa
   Sẽ đặt tên mình là Y-sơ-ra-ên”
  6CHÚA, Vua của Y-sơ-ra-ên,
   Đấng Cứu Chuộc, CHÚA Vạn Quân phán thế này:
  “Ta là đầu tiên, và cuối cùng;
   Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
  7Ai giống như Ta? Hãy để người ấy kêu gọi, công bố
   Hay sắp đặt cho Ta
  Từ khi Ta lập một dân tộc thái cổ;
   Hãy để chúng công bố cho chúng ta những gì đang xảy ra
   Và những gì sắp đến.
  8Chớ kinh hoàng, đừng run sợ.
   Từ xưa Ta đã chẳng từng nói với ngươi và công bố rằng:
  Các ngươi là nhân chứng của Ta. Có một Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta không?
   Không có một vầng đá nào, Ta biết không có.”
  9Tất cả những kẻ tạc tượng đều là hư vô,
   Những vật họ yêu thích đều là vô ích.
  Các nhân chứng của chúng không thấy
   Cũng không biết cho nên chúng sẽ bị hổ thẹn.
  10Ai là người tạo ra một thần,
   Đúc nên một tượng mà không lợi ích gì?
  11Này, tất cả những kẻ theo chúng sẽ bị hổ thẹn.
   Những tay thợ, chúng nó chỉ là người phàm.
  Hãy để tất cả chúng nó tụ họp lại và đứng lên đi.
   Chúng nó sẽ cùng nhau bị kinh hoàng và hổ thẹn.
  12Thợ rèn dùng búa rèn đồ vật.
   Người nung nó trên than lửa;
  Dùng búa tạo nên,
   Dùng cánh tay mạnh mẽ rèn ra nó.
  Người sẽ đói và hết sức;
   Người không uống nước và kiệt lực.
  13Thợ mộc căng giây đo,
   Dùng phấn vẽ kiểu,
  Lấy bào làm ra nó;
   Dùng thước com-pa vẽ kiểu.
  Người làm nên một tượng người,
   Giống hình người xinh đẹp
   Để đặt trong đền.
  14Người chặt cây tùng cho mình,
   Hoặc chọn cây bách hay cây sồi;
  Để nó lớn lên giữa các cây trong rừng.
   Người trồng cây tùng và mưa làm cho lớn lên.
  15Rồi người ta dùng nó làm củi đốt;
   Lấy một ít để sưởi ấm
   Hay nhóm lửa và nướng bánh.
  Người ta cũng dùng cây ấy làm một vị thần và thờ lạy nó;
   Tạc nên một tượng thần rồi quỳ lạy nó.
  16Người dùng một nửa để đốt lửa;
   Người nướng thịt trên phân nửa củi ấy
   Và ăn no nê.
  Người cũng sưởi ấm và nói:
   “A-ha, ấm áp, ta cảm thấy lửa ấm.”
  17Phần gỗ còn lại người làm một vị thần,
   Tức là một tượng thần của mình rồi quỳ xuống thờ lạy nó.
  Người cầu nguyện với thần ấy rằng:
   “Xin hãy cứu tôi vì ngài là thần của tôi.”
  18Chúng nó không biết,
   Không phân biệt được vì mắt nhắm lại nên không thấy,
   Lòng cũng đóng lại nên không hiểu.
  19Không ai suy nghĩ lại;
   Không ai biết; không ai phân biệt để nói rằng:
  “Ta đã dùng một nửa để đốt lửa;
   Ta cũng nướng bánh trên than lửa,
   Nướng thịt và đã ăn.
  Phần còn lại ta có nên làm thành một vật gớm ghiếc không?
   Ta có nên quỳ lạy một khúc gỗ không?”
  20Kẻ ăn tro bụi, lòng bị mê hoặc đã dẫn nó lầm đường;
   Nó không thể giải cứu linh hồn mình,
   Cũng không biết đồ trong tay phải mình là đồ giả.
  21“Hỡi Gia-cốp, hãy nhớ những điều này,
   Hỡi Y-sơ-ra-ên vì người là tôi tớ Ta.
  Hỡi Y-sơ-ra-ên,
   Ta sẽ không quên ngươi.
  22Ta đã xóa bỏ những vi phạm ngươi như xóa đám mây
   Và tội lỗi ngươi như sương mai.
  Hãy trở lại cùng Ta
   Vì Ta đã cứu chuộc ngươi.”
  23Hỡi các tầng trời, hãy hát lên vì CHÚA đã hành động.
   Hỡi đất thấp, hãy reo hò,
  Hỡi các núi, hãy cất tiếng hát;
   Hỡi các rừng và cả cây cối trong rừng
  Vì CHÚA đã cứu chuộc Gia-cốp
   Và sẽ được vinh hiển nơi Y-sơ-ra-ên.
  24CHÚA đã phán thế này:
   “Ta đã cứu chuộc ngươi; Ta đã dựng nên ngươi từ trong lòng mẹ.
  Chính Ta là CHÚA,
  Đấng làm mọi vật.
  Một mình Ta đã căng các tầng trời;
  Không ai ngoài Ta đã trải đất ra.
  25Ta là Đấng làm cho trật các điềm của tiên tri giả;
   Làm cho thầy bói trở nên ngu dại;
  Làm cho những người thông thái phải rút lời lại
   Và khiến tri thức của họ trở nên dại khờ.
  26Đấng xác nhận lời của tôi tớ Ngài,
   Làm ứng nghiệm những lời tiên tri của sứ giả Ngài.
  Ngài phán về Giê-ru-sa-lem: ‘Nó sẽ có dân cư trú;’
   Về các thành của Giu-đa: ‘Nó sẽ được xây dựng lại;’
   Về những nơi hoang tàn: ‘Nó sẽ phục hồi.’
  27Ngài phán cùng với vực sâu: ‘Hãy khô cạn.
   Ta sẽ làm sông ngòi ngươi khô cạn.’
  28Ngài phán về vua Si-ru: ‘Người là kẻ chăn chiên của ta.
   Người sẽ hoàn thành tất cả mục đích của ta.
   Người sẽ nói về Giê-ru-sa-lem: “Nó sẽ được xây dựng lại;”
   Và nói về đền thờ: “Nó sẽ được lập nền lại.” ’