54

Giao Ước Bình An

  1“Hỡi phụ nữ hiếm hoi,
   Không sinh nở, hãy hát lên;
  Hỡi người chưa từng đau đớn sinh nở
   Hãy cất tiếng ca hát và reo hò.
  Vì con cái của phụ nữ bị ruồng bỏ
   Sẽ nhiều hơn con cái của phụ nữ có chồng,”

  2“Hãy nới rộng chỗ trại ngươi ở;
   Căng các tấm bạt của trại ngươi ra,
   Đừng giữ lại.
  Hãy giăng dây cho dài,
   Đóng cọc cho chắc.
  3Vì ngươi sẽ tràn ra bên phải lẫn bên trái;
   Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các nước
   Và định cư trong các thành bỏ hoang.
  4Đừng sợ; vì ngươi sẽ không bị xấu hổ,
   Chớ lo; vì ngươi sẽ không bị nhục nhã;
  Vì ngươi sẽ quên sự xấu hổ của thời thanh xuân
   Và không còn nhớ nữa nỗi nhục nhã của thời góa bụa.
  5Vì Đấng tạo ra ngươi là chồng ngươi;
   Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân.
  Đấng chuộc ngươi lại chính là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên;
   Ngài được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.
  6Vì CHÚA đã gọi ngươi về
   Như người vợ bị bỏ và đau khổ trong lòng;
  Tức là người vợ cưới thời thanh xuân đã bị bỏ;”
   Đức Chúa Trời ngươi phán như vậy.
  7“Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn
   Nhưng với lòng thương xót lớn lao Ta sẽ đón ngươi về.
  8Trong cơn thịnh nộ bừng bừng,
   Ta đã tránh mặt không nhận ngươi trong một lúc;
  Nhưng với tình yêu thương đời đời
   Ta sẽ thương xót ngươi,”
   CHÚA, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán như vậy.
  9“Điều này đối với Ta cũng như nạn nước lụt thời Nô-ê;
   Như Ta đã thề rằng nước lụt thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập đất nữa,
  Thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi
   Và không quở trách ngươi.
  10Dù núi dời,
   Dù đồi chuyển
  Nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi;
   Giao ước bình an của Ta cũng không thay.”
   CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.
  11“Hỡi kẻ khốn khổ, đang bị bão tố, không người an ủi,
   Nầy chính Ta sẽ dùng đá màu lát đá cho ngươi;
   Xây nền cho ngươi bằng lam ngọc.
  12Ta sẽ xây các tháp canh ngươi bằng hồng ngọc,
   Các cổng thành ngươi bằng ngọc lóng lánh
   Và tất cả tường thành ngươi bằng đá quý.
  13Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;
   Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.
  14Ngươi sẽ được thiết lập trong sự công chính;
  Ngươi sẽ tránh xa áp bức
   Vì chẳng sợ chi
  Và thoát khỏi kinh hoàng
   Vì nó sẽ không đến gần ngươi.
  15Nếu người nào lập mưu hại ngươi, điều đó không phải đến từ Ta.
   Ai lập mưu hại ngươi sẽ vì ngươi mà ngã.
  16Nầy, chính Ta đã tạo nên thợ rèn
   Thổi lửa đốt than
   Và chế ra vũ khí để dùng.
  Chính Ta đã tạo nên kẻ phá hoại để gây ra sự tàn phá.
   17Mọi vũ khí tạo nên để chống lại ngươi đều thất bại.
   Mọi lưỡi dấy lên tố cáo ngươi đều sẽ bị bác bỏ.
  Đó là cơ nghiệp của các tôi tớ của CHÚA
   Và sự xác minh từ Ta mà đến;”CHÚA tuyên bố như vậy.