57

Tình Trạng Sa Đọa Của Y-sơ-ra-ên

  1Người công chính chết đi
   Nhưng chẳng ai để ý đến.
  Người nhân đức bị cất đi
   Nhưng không ai hiểu rằng:
  Người công chính được cất đi
   Khỏi tai họa,
  2Người đi vào sự bình an.
   Những kẻ sống ngay thẳng
   Sẽ an nghỉ trên giường mình.
  3“Nhưng các ngươi, hỡi con cái của phù thủy,
   Dòng dõi của kẻ ngoại tình và gái điếm, hãy lại gần đây.
  4Các ngươi đã cười nhạo ai?
   Các ngươi đã mở to miệng,
   Le lưỡi chế giễu ai?
  Không phải các ngươi là con cái của kẻ tội lỗi,
   Dòng dõi của kẻ nói dối sao?
  5Các ngươi hành dâm bên cây sồi,
   Dưới mọi cây xanh;
  Các ngươi giết con cái làm sinh tế nơi thung lũng,
   Dưới vực đá sâu.
  6Gia tài của ngươi ở giữa vòng các tảng đá trơn tru nơi thung lũng;
   Chính chúng nó là sản nghiệp ngươi.
  Ngươi đã đổ dầu làm lễ tưới
   Và dâng tế lễ ngũ cốc cho các tảng đá ấy.
   Ta có nên nguôi giận vì những việc như thế không?
  7Ngươi đã đặt giường trên núi cao lừng lững
   Và lên đó dâng tế lễ.
  8Ngươi đã đặt vật tượng trưng
   Sau cửa và cột cửa;
  Vì từ bỏ Ta, ngươi đã lột trần,
   Leo lên giường; làm cho giường rộng thêm.
  Ngươi đã tự kết ước với chúng;
   Yêu mến giường chúng và ngắm nhìn sự lõa lồ.
  9Ngươi đem dầu
   Và nhiều hương liệu đến dâng cho vua.
  Ngươi sai các sứ giả đi đến phương xa,
   Xuống tận Âm Phủ.
  10Ngươi mệt mỏi vì đường dài
   Nhưng vẫn không nhận là vô vọng.
  Ngươi tìm được sức mạnh cho tay mình
   Nên ngươi không suy yếu.
  11Ngươi đã kiêng nể và kính sợ ai
   Đến nỗi nói dối cùng Ta?
  Ngươi không nhớ đến Ta,
   Không để Ta trong lòng ngươi?
  Có phải vì Ta đã im lặng khá lâu
   Mà ngươi không kính sợ Ta chăng?
  12Ta sẽ công bố các công đức và việc làm của ngươi,
   Nhưng chúng sẽ chẳng giúp ích gì cho ngươi.
  13Khi ngươi kêu cứu,
   Hãy để những đấng ngươi đã thu nạp giải cứu ngươi!
  Chỉ một ngọn gió sẽ thổi chúng bay đi,
   Một hơi thở sẽ cất đi tất cả!
  Nhưng ai trú ẩn nơi Ta
   Sẽ thừa hưởng đất
   Và sẽ sở hữu núi thánh Ta.”
14Ngài sẽ phán:
  “Hãy xây, hãy đắp; hãy sửa soạn đường lối;
   Hãy loại bỏ những chướng ngại trên đường dân Ta.”
  15Vì Đấng cao quý, Đấng ngự nơi vĩnh hằng
   Và danh Ngài là thánh, phán như vầy:
  “Ta ngự nơi cao cả và thánh khiết
   Nhưng cũng ở cùng người có tâm thần ăn năn và khiêm tốn,
  Để phục hồi sức sống cho người có tâm thần khiêm tốn;
   Cùng phục hồi sức sống cho kẻ có lòng ăn năn.
  16Vì Ta chẳng buộc tội luôn luôn
   Cũng không tức giận mãi mãi,
  Kẻo thần linh và sinh khí loài người mà Ta đã tạo ra
   Sẽ phải suy tàn trước mặt Ta.
  17Vì tội tham lợi riêng nên Ta đã nổi giận và đánh nó;
   Ta đã ngoảnh mặt đi trong cơn giận dỗi,
   Nhưng nó vẫn tiếp tục quay trở lại con đường của lòng nó.
  18Đường lối nó Ta đã thấy nhưng Ta sẽ chữa lành,
   Hướng dẫn và ban cho nó đầy lời an ủi;
   19Tức là tạo nên lời ca ngợi trên môi miệng của những kẻ than khóc trong Y-sơ-ra-ên.”
  CHÚA phán: “Bình an, bình an cho kẻ ở xa lẫn kẻ ở gần;
   Ta sẽ chữa lành nó.”
  20Nhưng những kẻ ác giống như biển động
   Không thể yên lặng được.
   Nước biển chao động, bùn lầy nổi lên.
  21Đức Chúa Trời tôi phán: “Những kẻ gian ác sẽ không được bình an.”