58

Sự Kiêng Ăn Chân Thật

  1“Hãy gân cổ mà kêu, đừng ngừng lại.
   Hãy cất tiếng kêu lên như tiếng tù và.
  Hãy công bố cho dân Ta sự phản nghịch của họ
   Và cho nhà Gia-cốp tội lỗi của chúng.
  2Mặc dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta,
   Vui mừng biết đường lối Ta
  Như một dân tộc làm điều công chính
   Và không quên luật lệ của Đức Chúa Trời mình.
  Chúng cầu xin Ta những quyết định công chính;
   Vui mừng đến gần Đức Chúa Trời.
  3Chúng hỏi: ‘Tại sao chúng tôi kiêng ăn
   Nhưng Ngài không thấy?
  Chúng tôi hạ mình
   Nhưng Ngài không biết?’
  Này, trong ngày kiêng ăn, các ngươi vẫn tìm kiếm điều mình ưa thích;
   Bóc lột mọi công nhân của mình.
  4Này, các ngươi kiêng ăn để tranh chấp và cãi vã;
   Để nắm tay gian ác đánh đấm nhau.
  Các ngươi không thể kiêng ăn như hiện nay
   Để tiếng kêu của các ngươi được trời cao nghe thấy.
  5Phải chăng đó là sự kiêng ăn Ta chọn lựa?
   Là ngày các ngươi hạ mình;
  Cúi đầu như cây sậy;
   Nằm trên vải thô và tro bụi?
  Phải chăng các ngươi gọi đó là kiêng ăn?
   Là ngày đẹp lòng CHÚA?
  6Không phải cách kiêng ăn mà Ta chọn lựa
  Là tháo xiềng gian ác,
   Mở dây cột ách,
  Trả tự do cho kẻ bị áp bức,
   Bẻ gãy mọi ách, hay sao?
  7Chẳng phải là chia cơm với kẻ đói;
   Đem người nghèo không nhà cửa về nhà mình;
  Khi thấy người không áo che thân thì mặc cho
   Và không tránh mặt làm ngơ đối với người ruột thịt, hay sao?
  8Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ tỏa ra như rạng đông;
   Vết thương ngươi sẽ chóng lành;
  Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt
   Và vinh quang của CHÚA sẽ bảo vệ phía sau ngươi.
  9Bấy giờ, ngươi cầu xin, CHÚA sẽ đáp;
   Ngươi kêu cứu, Ngài sẽ trả lời: Có Ta đây!
  Nếu ngươi vứt bỏ ách giữa các ngươi,
   Không chỉ tay và nói lời hiểm độc.
  10Nếu ngươi dốc lòng nuôi kẻ đói,
   Đáp ứng yêu cầu người khốn cùng
  Thì ánh sáng ngươi sẽ tỏa ra nơi tối tăm
   Và sự âm u của ngươi sẽ như giữa trưa.
  11CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi;
   Đáp ứng yêu cầu ngươi trong nơi đất khô hạn;
   Ngài sẽ làm xương cốt ngươi mạnh mẽ;
  Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới nước,
   Như ngọn suối không bao giờ khô.
  12Những người ra từ ngươi sẽ xây dựng lại những nơi cổ xưa đổ nát;
   Sẽ lập lại các nền móng của nhiều đời trước.
  Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa tường thành đổ vỡ,
   Tu bổ đường phố cho dân cư ngụ.
  13Nếu ngươi gìn giữ, không vi phạm ngày Sa-bát;
   Không làm điều mình ưa thích trong ngày thánh của Ta;
  Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là niềm vui thích;
   Ngày thánh của CHÚA là đáng trọng;
  Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy và không làm theo đường lối riêng của mình;
   Không theo đuổi điều mình ưa thích và không nói nhiều.
  14Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích nơi CHÚA,
   Và Ta sẽ cho ngươi cưỡi trên đỉnh cao của quả đất,
   Ngươi sẽ được nuôi bằng gia nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.”