8

1CHÚA phán cùng tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn, viết trên đó bằng loại chữ thường: Ma-he Sa-la Hát-bát. 2Và tôi chọn cho tôi các nhân chứng đáng tin cậy, tức là U-ri, thầy tế lễ và Xa-cha-ri, con trai Giê-bê-rê-kia.” 3Sau đó tôi đến với nữ tiên tri, người mang thai và sinh một đứa con trai. CHÚA phán cùng tôi: “Hãy đặt tên nó là Ma-he Sa-la Hát-bát. 4Vì trước khi đứa bé biết gọi: Cha ơi! Mẹ ơi! thì của cải của Đa-mách và của cướp của Sa-ma-ri sẽ bị lấy đem đến trước mặt vua A-si-ri.”
5CHÚA lại phán cùng tôi:
  6“Vì dân này từ khước
   Dòng nước chảy dịu dàng từ Si-lô-am
  Nhưng vui mừng về Rê-xin
   Và con trai Rê-ma-lia.
  7Cho nên, này, Chúa sẽ đem
   Nước lụt mạnh mẽ và nhiều đến trên họ,
   Tức là vua A-si-ri và tất cả vinh quang người,
  Nước sẽ dâng tràn cả kinh rạch,
   Ngập tất cả các bờ,
  8Chảy vào Giu-đa, tràn ngập,
   Chảy qua và dâng cao tận cổ.
  Hỡi Em-ma-nu-ên,
   Cánh người sẽ tràn ra khắp chiều rộng xứ ngươi.”
  9Hỡi các dân, hãy tụ họp lại và sững sờ,
   Hỡi các nước xa xôi hãy lắng tai nghe.
  Hãy nai nịt và sững sờ,
   Hãy nai nịt và sững sờ!
  10Hãy cùng nhau lập mưu nhưng nó sẽ không thành.
   Hãy đưa ra kế hoạch nhưng nó sẽ không đứng vững,
  Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
11Vì CHÚA phán cùng tôi; với cánh tay quyền năng Ngài cảnh cáo tôi không nên theo con đường của dân này, 12Ngài phán:
  “Chớ gọi là mưu phản
   Tất cả những điều dân này gọi là mưu phản.
  Chớ sợ điều họ sợ,
   Đừng kinh hoàng.
  13Các ngươi hãy tôn thánh CHÚA Vạn Quân;
   Ngài là Đấng các ngươi sợ,
   Ngài là Đấng các ngươi kinh hoàng;
  14Ngài sẽ trở thành nơi thánh,
   Nhưng đối với nhà Y-sơ-ra-ên Ngài là
  Tảng đá xúc phạm,
   Là vầng đá vấp ngã;
  Và Ngài cũng là bẫy và lưới
   Cho cư dân Giê-ru-sa-lem.
  15Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã,
   Sẽ té và tan nát,
   Sẽ bị sập bẫy và bị bắt.”
  16Hãy cột chặt lời chứng
   Và niêm phong Kinh Luật giữa vòng các môn đệ ta.
  17Tôi sẽ trông đợi CHÚA
   Và tin cậy nơi Ngài,
  Là Đấng đã che giấu mặt mình khỏi nhà Gia Cốp.
18Nầy, Ta và con cái CHÚA đã ban cho Ta là dấu hiệu và điềm báo giữa Y-sơ-ra-ên đến từ CHÚA Vạn Quân, Đấng ngự trên núi Si-ôn. 19Khi người ta nói với các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói líu lo, lằm bằm; hãy đáp, một dân tộc sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời của mình mà đi cầu hỏi kẻ chết cho người sống? 20Theo Kinh Luật và lời chứng, nếu họ không nói như lời này thì sẽ không có hừng đông cho họ. 21Chúng sẽ đi khắp xứ, khốn khổ đói khát, và khi bị đói chúng sẽ giận dữ, ngước mặt rủa sả vua và Đức Chúa Trời mình. 22Rồi nhìn xuống đất, kìa, chỉ là hoạn nạn, tối tăm và buồn rầu ảm đạm; chúng sẽ bị đẩy vào nơi cực tối.
23Nhưng sẽ không có ảm đạm cho những người đã buồn rầu. Trong quá khứ Ngài đã làm cho vùng đất Sa-bu-luân và Nép-ta-li bị sỉ nhục. Nhưng trong tương lai Ngài sẽ làm vinh quang con đường bờ biển, vùng bên kia sông Giô-đanh, tức là Ga-li-lê của các nước ngoại bang.