Giới Thiệu

 Sách Ê-xơ-tê ghi lại bối cảnh và các biến cố xảy ra tại cung mùa đông của hoàng đế Ba-tư về một thiếu nữ Do Thái tên Ê-xơ-tê. Nhờ lòng can đảm và yêu dân tộc mình mà nàng giải cứu dân Do Thái khỏi bị diệt vong trong tay những kẻ thù của họ. Sách giải nghĩa bối cảnh và ý nghĩa lễ Phu-rim của người Do Thái.

Bố Cục

1. Ê-xơ-tê trở thành hoàng hậu 1:1–2:23
2. Các âm mưu của Ha-man 3:1–5:14
3. Ha-man bị xử tử 6:1–7:10
4. Người Do Thái đánh bại các kẻ thù 8:1–10:3