15

CHÚA Đáp Lời

1CHÚA phán với tôi: “Dù Môi-se hoặc Sa-mu-ên có đứng cầu thay trước mặt Ta, Ta cũng chẳng thương xót dân này. Hãy đuổi chúng đi khuất mắt Ta. 2Nếu chúng hỏi con: ‘Chúng tôi phải đi đâu?’, con hãy bảo chúng: ‘CHÚA phán như vầy:
  Ai bị định cho ôn dịch, phải chịu ôn dịch,
  Ai bị định cho gươm đao, phải chịu gươm đao,
  Ai bị định cho đói kém, phải chịu đói kém,
  Ai bị định cho tù đày, phải chịu tù đày.’ ”
3CHÚA phán: “Ta định cho chúng bốn loại hình phạt: gươm sát hại, chó tha đi, chim trời và thú rừng ăn nuốt và hủy diệt. 4Ta sẽ làm cho mọi dân trên đất kinh tởm chúng vì tội ác Ma-na-se, con Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã phạm tại Giê-ru-sa-lem.
  5Hỡi Giê-ru-sa-lem, ai sẽ thương xót ngươi?
   Ai sẽ than khóc ngươi?
   Ai sẽ quay lại hỏi thăm ngươi?”
  6CHÚA phán:
  “Chính ngươi đã bỏ Ta,
   Đã tiếp tục thối lui,
  Nên Ta đã đưa tay ra hủy diệt ngươi;
   Ta đã chán sự đổi ý.
  7Ta sẽ dùng sàng mà sàng chúng trước gió;
   Rải chúng ra khắp các thành trên đất.
  Ta sẽ diệt sạch dân Ta, cất con cái chúng đi,
   Vì chúng không chịu bỏ lối sống cũ, quay về với Ta.
  8Ta sẽ làm cho quả phụ của dân Ta
   Đông hơn cát biển,
  Ta sẽ sai kẻ hủy diệt đến
   Hại mẹ người chiến sĩ lúc giữa trưa,
  Ta sẽ đổ ụp xuống nàng
   Tâm thần hoang mang, hoảng sợ.
  9Người mẹ sinh bảy con bủn rủn,
   Thở ngắc ngoải.
  Mặt trời nàng đã lặn giữa ban ngày,
   Nàng xấu hổ, tủi nhục.
  Những người sống sót,
   Ta sẽ phó cho gươm kẻ thù chúng sát hại.”

Giê-rê-mi Than Khóc

  10Mẹ ơi, khốn khổ cho con, vì mẹ sinh con ra
   Làm người phải tranh cãi và biện luận với cả đất nước!
  Con không cho ai vay mượn, cũng không vay mượn ai,
   Thế mà mọi người đều khinh rẻ con.
  11CHÚA phán:
  “Ta chắc sẽ giải cứu con vì phúc lợi chung,
   Ta chắc sẽ khiến kẻ thù van xin con
   Trong thời hoạn nạn khó khăn.
  12Ai có thể bẽ gãy sắt được,
   Sắt và đồng từ phương bắc?
  13Ta sẽ cho quân thù cướp sạch của cải kho báu các ngươi,
   Khỏi phải đền bù,
  Vì mọi tội lỗi các ngươi phạm
   Trong khắp bờ cõi các ngươi.
  14Ta sẽ khiến các ngươi phục vụ kẻ thù mình
   Trong một xứ các ngươi chưa hề biết,
  Vì cơn giận Ta đã bốc lửa,
   Cháy phừng thiêu đốt các ngươi.”
  15Lạy CHÚA, Ngài biết con!
   Xin Ngài nhớ đến con và chăm sóc con,
   Xin Ngài báo thù những kẻ khủng bố con,
  Xin Ngài nhẫn nại với con và cho con được sống,
   Xin Ngài nhớ con đã chịu sỉ nhục vì Ngài.
  16Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài.
   Lời Ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã,
  Vì con mang danh Ngài,
   Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân!
  17Con không dự phần cũng không cười đùa với đám người vui chơi tiệc tùng.
   Bàn tay Ngài đặt trên con,
  Nên con sống tách biệt, cô đơn,
   Vì cơn giận của Ngài đổ đầy lòng con.
  18Tại sao nỗi đau đớn của con không dứt,
   Vết thương con trầm trọng, không thể chữa lành?
  Lẽ nào Ngài đối với con giống như lòng suối lừa bịp,
   Dòng nước cạn khô?
19Vì thế, CHÚA phán như vầy:
  Nếu con ăn năn, quay về, Ta sẽ nhận con lại,
   Cho con đứng trước mặt Ta.
  Nếu con nói lời quý giá thay vì lời thấp hèn,
   Con sẽ trở nên giống như miệng của Ta.
  Chúng nó phải quay về với con,
   Nhưng con không được quay về phía chúng.
  20CHÚA phán:
  “Đối với dân này,
   Ta sẽ lập con làm tường đồng kiên cố.
  Chúng sẽ tranh chiến với con,
   Nhưng không thắng được,
  Vì Ta hằng ở với con
   Để cứu giúp con và giải thoát con.
  21Ta sẽ giải thoát con khỏi tay kẻ độc ác,
   Chuộc con ra khỏi nanh vuốt kẻ bạo tàn.”