31

Trở Về Quê Hương

1CHÚA phán: “Đến thời ấy, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên, và chúng sẽ là dân Ta.”
2CHÚA phán như vầy:
  “Một dân tộc thoát khỏi gươm đao
   Đã nhận được ân huệ trong sa mạc.
   Khi dân Y-sơ-ra-ên khao khát tìm nơi an nghỉ.”
3Thời xa xưa ấy, CHÚA đã hiện ra với chúng:
  “Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở,
   Vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con.
  4Hỡi Y-sơ-ra-ên, con gái đồng trinh của Ta!
   Ta sẽ xây dựng con lại, để rồi con sẽ được xây dựng lại,
  Con lại sẽ trang sức bằng trống cơm,
   Và ra đi nhảy múa với đoàn người hoan hỉ.
  5Con lại sẽ trồng vườn nho
   Trên các sườn đồi Sa-ma-ri,
  Và người trồng
   Sẽ được ăn quả.
  6Vì sẽ có ngày những người canh gác
   Trên núi Ép-ra-im sẽ kêu lên:
  ‘Nào, chúng ta hãy lên núi Si-ôn
   Thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta!’ ”
7Vì CHÚA phán như vầy:
  “Hãy vì Gia-cốp mà vui mừng ca hát,
   Hãy reo hò vì dân tộc hàng đầu này.
  Hãy tôn vinh chúc tụng vang rền:
   ‘CHÚA đã giải cứu dân Ngài,
   Những người còn sống sót trong dân Y-sơ-ra-ên!’
  8Này, Ta sẽ đem chúng về từ phương bắc,
   Ta sẽ tập họp chúng từ nơi đầu cùng đất,
  Cả người mù lẫn người què,
   Đàn bà thai nghén và đàn bà chuyển bụng,
   Một đoàn người đông đảo sẽ trở về đây.
  9Chúng sẽ khóc lóc trở về,
   Nhưng Ta sẽ an ủi chúng và dẫn dắt chúng.
  Ta sẽ dìu chúng bên các dòng sông,
   Trên con đường bằng phẳng, chúng sẽ không vấp ngã.
  Vì Ta là cha của Y-sơ-ra-ên,
   Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.
  10Hỡi các dân, hãy lắng nghe lời CHÚA!
   Hãy rao lời Ngài ra tận các hải đảo xa xăm!
  Đấng đã làm tản mát dân Y-sơ-ra-ên sẽ tập họp chúng lại,
   Và chăm sóc chúng như người chăn canh giữ bầy chiên của mình.
  11Vì CHÚA đã giải cứu Gia-cốp,
   Và chuộc chúng khỏi tay những kẻ mạnh hơn chúng.
  12Chúng sẽ đến reo vui trên đỉnh núi Si-ôn,
   Mặt mày sáng rỡ vì CHÚA ban phúc lành dồi dào:
  Nào thóc, rượu mới, và dầu,
   Nào chiên con và bê.
  Chúng sẽ như vườn cây đượm nước,
   Không còn u sầu tàn héo nữa.
  13Bấy giờ, các trinh nữ sẽ vui mừng nhảy múa,
   Thanh niên và bô lão sẽ hoan hỉ.
  Ta sẽ biến tang chế ra vui mừng,
   Ta sẽ an ủi chúng, và ban cho chúng niềm vui thay vì sầu thảm.”
  14CHÚA phán:
  “Ta sẽ cho các thầy tế lễ no nê với chất béo,
   Và dân Ta thỏa dạ với thức ăn dư dật.”
15CHÚA phán như vầy:
  “Có tiếng than khóc tại Ra-ma,
   Tiếng khóc lóc xót xa.
  Đó là Ra-chên thương khóc con cái mình,
   Nỗi buồn thương khôn nguôi,
   Vì con cái bà không còn nữa.”
16CHÚA phán như vầy:
  “Con hãy ngưng tiếng khóc,
   Mắt con hãy ráo lệ.”
  CHÚA phán:
  “Vì sẽ có phần thưởng cho công khó của con,
   Con cái con sẽ trở về từ đất quân thù.”
  17CHÚA phán:
  “Có hy vọng cho thế hệ mai sau,
   Con cái con sẽ trở về bờ cõi mình.
  18Ta thật có nghe tiếng Ép-ra-im than khóc:
   ‘Con giống như con bê chưa thuần ách,
   Chúa đã sửa dạy con, và con đã chịu sửa dạy.
  Xin Chúa đem con về, để rồi con sẽ được trở về,
   Vì CHÚA là Đức Chúa Trời của con.
  19Sau khi con quay đi khỏi Chúa,
   Con đã ăn năn,
  Sau khi con hiểu biết,
   Con vỗ đùi tiếc nuối,
  Con xấu hổ tủi nhục,
   Con chịu sỉ nhục do tội phạm thời niên thiếu.’ ”
  20CHÚA phán:
  “Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý,
   Nâng niu không?
  Mỗi khi Ta nhắc đến nó,
   Ta nhớ nó da diết,
  Lòng Ta xúc động vì nó,
   Ta chắc chắn sẽ thương xót nó.
  21Hãy đắp đá làm mốc,
   Hãy dựng bảng chỉ đường.
  Hãy kiểm soát đường cái quan,
   Là đường con đã đi qua.
  Hỡi trinh nữ Y-sơ-ra-ên, hãy trở về!
   Hãy về lại các thành của con!
  22Hỡi con gái bội bạc,
   Con còn phân tâm cho đến khi nào?
  Vì CHÚA đã tạo dựng một điều mới lạ trên đất:
   Người nữ sẽ bảo bọc người nam.”
23CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Khi Ta khôi phục vận mạng đất nước chúng, chúng lại sẽ nói lời này trong các thành trì xứ Giu-đa: ‘Hỡi nơi cư trú công chính, hỡi núi thánh, cầu xin CHÚA ban phúc lành cho ngươi! 24Tá điền và người chăn bầy sẽ sống chung tại đấy, trong Giu-đa và khắp các thành trì. 25Vì Ta sẽ cho người mệt xỉu hết khát, và mọi người mòn sức được no đủ.’ ”
26Lúc ấy, tôi thức giấc, nhìn quanh. Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành.
27CHÚA phán: “Trong những ngày tới, Ta sẽ gieo giống người và giống súc vật trong nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa.” 28CHÚA phán: “Y như Ta đã thức canh để bứng gốc và phá sập, để phá đổ và hủy diệt, để giáng họa, Ta sẽ thức canh để xây dựng và vun trồng. 29Đến ngày ấy, sẽ không còn ai nói nữa:
  Cha mẹ ăn nho chua,
   Con cái ê răng.
30Nhưng mỗi người sẽ chết vì tội mình phạm. Người nào ăn nho chua phải chịu ê răng.”
  31CHÚA phán:
  “Trong những ngày tới,
   Ta sẽ lập giao ước mới
  Với nhà Y-sơ-ra-ên
   Và nhà Giu-đa.
  32Giao ước này sẽ không giống như giao ước
   Ta đã lập với tổ phụ chúng
  Ngày Ta cầm tay dìu họ ra khỏi Ai-cập.
   Họ đã bội giao ước Ta, trong khi Ta là Chúa họ.”

  33CHÚA phán:
  “Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên
   Sau những ngày ấy.
  Ta sẽ đặt luật Ta trong lòng chúng.
   Ta sẽ viết luật ấy trên tim chúng.
  Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng,
   Và chúng sẽ là dân Ta.”
  34CHÚA phán:
  “Bạn bè hàng xóm
   Hoặc anh em họ hàng không cần phải dạy bảo nhau: ‘Hãy nhìn biết CHÚA.’
  Từ người thấp hèn nhất đến người sang trọng nhất,
   Hết thảy chúng đều sẽ biết Ta,
  Vì Ta sẽ tha thứ tội ác chúng,
   Và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi chúng nữa.”
  35CHÚA, là Đấng ban mặt trời
   Chiếu sáng ban ngày,
  Là Đấng định cho mặt trăng và ngôi sao
   Soi sáng ban đêm
  Là Đấng khuấy động biển cả,
   Khiến cho sóng gió gào,
   Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân,

  36“Nếu khi nào Ta hủy bỏ các định luật này,
  Thì bấy giờ dòng dõi Y-sơ-ra-ên đời đời
   Sẽ không còn là một dân tộc trước mặt Ta nữa.”

37CHÚA phán như vầy:
  “Nếu có ai đo được các tầng trời trên cao,
   Hoặc dò thấu các nền móng địa cầu bên dưới,
  Thì bấy giờ Ta sẽ từ bỏ hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên
   Vì mọi điều chúng làm.”

38CHÚA phán: “Sẽ có ngày, vì Ta, thành này sẽ được xây lại từ Tháp Ha-na-nên cho đến cổng Góc. 39Dây đo sẽ kéo thẳng đến đồi Ga-rép đối ngang đấy, và bọc quanh Gô-a. 40Toàn thung lũng, nơi chứa xác chết và tro, và hết thảy các vườn đắp dọc theo sườn đồi đến suối Khít-rôn, và góc Cổng Ngựa ở phía đông, đều sẽ được thánh hóa cho CHÚA. Thành sẽ không bao giờ bị đào móng hoặc phá đổ nữa.”