13

Gióp Muốn Trình Bày Vấn Đề Của Mình Với Đức Chúa Trời

  1Này, chính mắt tôi đã thấy mọi điều ấy,
   Tai tôi nghe và tôi hiểu.
  2Tôi cũng hiểu biết như các anh,
   Chẳng thua kém các anh đâu.
  3Nhưng tôi, tôi muốn thưa với Đấng Toàn Năng,
   Tôi ước ao tự bào chữa với Đức Chúa Trời.
  4Còn các anh, các anh tô phết lời giả dối,
   Hết thảy các anh là thầy lang vô dụng.
  5Phải chi các anh nín lặng,
   Để tỏ mình khôn ngoan!

Các Bạn Gióp Muốn Bênh Vực Đức Chúa Trời Sao?

  6Xin các anh nghe lời bào chữa tôi,
   Xin chú ý nghe lời biện hộ từ miệng tôi.
  7Có phải vì Đức Chúa Trời mà các anh nói điều gian dối?
   Có phải vì Ngài mà các anh nói điều giả trá?
  8Lẽ nào các anh thiên vị Ngài?
   Các anh muốn biện hộ cho Đức Chúa Trời sao?
  9Các anh có được khen thưởng khi Ngài dò xét các anh không?
   Các anh tưởng có thể lừa gạt Ngài như lừa gạt loài người sao?
  10Ngài chắc chắn sẽ trừng phạt các anh
   Nếu các anh thiên vị Ngài, dù trong nơi kín mặc lòng.
  11Các anh không khiếp sợ uy nghiêm Ngài sao?
   Quyền năng Ngài không làm các anh kinh hoàng sao?
  12Danh ngôn các anh vô dụng như tro,
   Lời biện hộ các anh dễ bẻ như đất sét.

Gióp Mời Các Bạn Yên Lặng Nghe Ông Tự Bào Chữa Mình Trước Mặt Đức Chúa Trời

  13Xin các anh yên lặng, mặc cho tôi nói,
   Hậu quả ra sao, tôi xin chịu.
  14Sao tôi lấy răng cắn thịt mình,
   Và nắm mạng sống mình trong tay?
  15Ngài có thể giết tôi, tôi không còn hy vọng gì nữa,
   Dù vậy, tôi vẫn bênh vực nếp sống tôi trước mặt Ngài.
  16Chính điều ấy cũng là sự giải cứu cho tôi,
   Vì kẻ vô đạo không dám đến gần Ngài.
  17Xin các anh chú ý nghe lời tôi nói,
   Xin lắng tai nghe lời tôi giải thích.
  18Tôi đã chuẩn bị xong lý lẽ,
   Tôi biết chắc tôi sẽ được trắng án.
  19Nếu có ai tranh luận thắng được tôi,
   Bấy giờ tôi sẽ nín lặng chờ chết.

Gióp Xin Chúa Cho Ông Biết Ông Chịu Khổ Vì Tội Gì

  20Xin Chúa ban cho con hai điều thôi,
   Để con khỏi phải trốn tránh Ngài.
  21Xin Chúa rút tay Ngài xa khỏi con,
   Xin Chúa cho con thôi hoảng hồn vì sợ Ngài.
  22Bấy giờ Chúa gọi, con xin thưa,
   Hoặc chúa cho con nói trước, và xin Ngài đáp lời con.
  23Con đã phạm bao nhiêu tội ác và lỗi lầm?
   Xin cho con biết vi phạm và tội lỗi con.
  24Sao Ngài phải ẩn mặt,
   Xem con như kẻ thù?
  25Lẽ nào Chúa khủng bố một chiếc lá bị gió cuốn đi,
   Hoặc đuổi bắt một cọng rơm khô?
  26Vì Ngài kết án con phải chịu điều cay đắng,
   Bắt con gánh hậu quả tội ác phạm thuở ấu thơ,
  27Ngài cùm chân con lại,
   Canh giữ mọi nẻo đường con đi,
   Theo dõi các dấu chân con.
  28Trong khi con khác nào bầu da mòn,
   Khác nào chiếc áo bị mối ăn.