16

Gióp Nói Với Các Bạn

  1Gióp đáp lời:
  2Tôi đã từng nghe những lời như vậy nhiều lần rồi,
   Hết thảy các anh đều là những kẻ an ủi gây thêm phiền toái!
  3Lời vô nghĩa bao giờ mới dứt?
   Hoặc giả anh mắc bệnh gì nên phải nói ra?
  4Nếu các anh ở trong hoàn cảnh tôi,
   Tôi cũng có khả năng nói y như các anh,
  Tôi có thể nói thao thao bất tuyệt,
   Và lắc đầu nhìn các anh.
  5Nhưng tôi sẽ dùng môi miệng khích lệ các anh,
   Xoa dịu nỗi đau khổ của các anh.
  6Còn nỗi đau của riêng tôi không thuyên giảm khi tôi nói,
   Cũng không xa lìa nếu tôi nín lặng.

Gióp Than Thân Trách Phận

  7Nhưng bây giờ Chúa làm tôi mòn mỏi,
   Ngài hủy diệt cả gia đình tôi.
  8Ngài khiến da tôi nhăn nheo,
   Thân tôi gầy mòn làm chứng nghịch lại tôi.
  9Cơn giận Chúa xâu xé tôi,
   Ngài nghiến răng thù ghét tôi,
   Kẻ thù tôi trừng mắt nhìn tôi.
  10Chúng há hoác miệng nhạo báng tôi,
   Tát má tôi với lời thô lỗ,
   Kết bè nhau hãm đánh tôi.
  11Đức Chúa Trời nộp tôi cho bọn vô đạo,
   Trao tôi vào tay bọn gian ác.
  12Tôi đang sống yên vui, bỗng bị Ngài đập nát,
   Ngài chụp cổ tôi, ném tôi bể tan tành.
   Ngài dựng tôi lên làm bia;
  13Bọn bắn cung của Ngài bao vây tôi.
   Ngài đâm thủng thận tôi, không chút xót thương,
   Ngài đổ mật tôi ra trên đất.
  14Ngài đánh tôi bị thương, vết này đến vết kia,
   Xông đánh tôi như chiến sĩ ra trận.
  15Tôi may áo tang mặc phủ lên da,
   Vùi danh giá tôi trong bụi đất.
  16Mặt tôi sưng đỏ vì khóc,
   Mắt tôi thâm quầng bóng chết chóc,
  17Dù tay tôi không làm điều bạo ngược,
   Và lời cầu nguyện tôi trong sạch.

Gióp Trông Đợi Vào Nhân Chứng Trên Trời

  18Ôi đất, xin đừng lấp máu tôi,
   Xin đừng ngăn chặn tiếng kêu báo oán!
  19Ngay giờ này, có một đấng làm chứng cho tôi trên trời,
   Có một đấng biện hộ cho tôi trên nơi cao.
  20Các bạn tôi nhạo báng tôi,
   Tôi đầm đìa nước mắt cầu khẩn Đức Chúa Trời.
  21Đấng làm chứng trên trời sẽ biện hộ cho tôi trước mặt Đức Chúa Trời,
   Như loài người biện hộ cho bạn mình.
  22Vì chỉ còn một vài năm nữa thôi,
   Rồi tôi sẽ ra đi, không bao giờ trở lại.