19

Gióp Nói Với Các Bạn

  1Gióp đáp lời:
  2Các anh còn muốn dùng lời lẽ
   Dày vò tôi, và nghiền nát tôi cho đến khi nào?
  3Các anh tìm cách nhục mạ tôi cả chục lần rồi,
   Các anh bạc đãi tôi chẳng chút ngượng ngùng.
  4Dù tôi có thật sự phạm lỗi lầm đi nữa,
   Lỗi lầm tôi chỉ hại riêng tôi.
  5Nhưng nếu các anh tưởng mình hay hơn tôi,
   Đem cảnh khổ nhục tôi ra nhiếc mắng,
  6Xin hiểu rằng chính Đức Chúa Trời đã gây thiệt hại cho tôi,
   Và bủa lưới Ngài vây quanh tôi.

Gióp Than Trách

  7Nếu tôi có kêu lên, “Tôi bị ngược đãi!” cũng không ai đáp,
   Tôi kêu oan, nhưng không ai xét xử công minh.
  8Ngài dựng rào chặn đường, không cho tôi đi tới,
   Khiến tối tăm bao phủ lối tôi đi.
  9Ngài lột trần danh dự tôi như chiếc áo,
   Cất bỏ tiếng tăm tôi như mão miện khỏi đầu.
  10Tôi sụp đổ như căn nhà bị Ngài đập phá tứ phía,
   Hy vọng tôi như cây bị nhổ cả gốc rễ.
  11Cơn thịnh nộ Ngài bừng cháy,
   Ngài xem tôi như kẻ thù.
  12Các đội quân Ngài ùn ùn kéo tới,
   Đắp lũy hãm đánh tôi,
   Đóng trại quanh lều tôi.
  13Ngài khiến cho họ hàng tôi xa cách tôi,
   Những người quen biết tôi trở nên xa lạ.
  14Các thân bằng quyến thuộc đều lìa bỏ tôi,
   Khách ngụ trong nhà tôi cũng quên tôi.
  15Các nữ tỳ xem tôi như người lạ,
   Tôi trở thành ngoại kiều trước mắt chúng.
  16Tôi gọi đầy tớ tôi, nhưng nó không đáp lại,
   Ngay cả khi tôi mở miệng khẩn nài.
  17Vợ tôi ghê tởm sự sống tôi,
   Anh em tôi gớm ghiếc tôi.
  18Ngay cả bọn trẻ con cũng khinh bỏ tôi,
   Quay lưng đi khi tôi đứng dậy.
  19Tất cả những người bạn thân nhất đều ghê tởm tôi,
   Những người tôi yêu mến đều trở mặt chống lại tôi.
  20Xương tôi bám chặt vào da thịt,
   Tôi thoát được với da bọc răng!

Gióp Nài Xin Các Bạn

  21Các anh là bạn tôi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi!
   Vì tay Đức Chúa Trời đã đánh tôi!
  22Sao các anh tiếp tục bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời bắt bớ tôi?
   Các anh buộc tội tôi chưa đủ sao?

Gióp Ước Ao Được Xét Lẽ Công Bình Ngay Khi Còn Sống

  23Ôi, ước gì các lời tôi được ghi chép,
   Ước gì chúng được khắc trên bia,
  24Với bút sắt, rồi mạ chì,
   Khắc trên đá đời đời còn đó!
  25Nhưng tôi biết chắc Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống,
   Ngài sẽ chổi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất.
  26Ngay cả sau khi da tôi đã tróc rơi từng mảnh,
   Tôi vẫn ước ao được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời trong thân xác này.
  27Chính tôi sẽ ngắm xem Ngài,
   Mắt tôi sẽ nhìn thấy Ngài, và Ngài không còn xa lạ nữa.
   Tôi trông chờ đến héo cả ruột gan.

Gióp Cảnh Cáo Các Bạn

  28Khi các anh bàn tính, “Chúng ta phải bắt bớ nó cách nào đây?”
   Và nói, “Nguyên nhân thảm họa này là chỉ tại nó thôi!”
  29Xin coi chừng lưỡi gươm,
   Vì cơn giận các anh đáng bị lưỡi gươm đoán phạt,
   Để các anh biết rằng ngày phán xét gần kề.