22

Ê-li-pha Buộc Tội Gióp Bóc Lột Người Nghèo

  1Ê-li-pha người Thê-man, đáp lời:
  2Người phàm có ích gì cho Đức Chúa Trời?
   Người khôn ngoan hẳn nhiên được lợi cho chính mình.
  3Đấng Toàn Năng có vui thích gì nếu anh sống công chính?
   Có lợi gì cho Ngài nếu đường lối anh trọn vẹn?
  4Có phải vì anh kính sợ Ngài mà Ngài sửa trị anh,
   Đem anh ra xét xử?
  5Không phải vì anh gian ác quá bội,
   Tội ác anh nhiều vô số sao?
  6Vì anh bắt anh em mình nộp của cầm vô cớ,
   Lột trần ngay cả tấm áo che thân;
  7Người mệt lả, anh không cho nước uống,
   Kẻ đói kiệt, anh không phát bánh ăn;
  8Bọn cường hào anh cho chiếm đất,
   Kẻ được nể vì ở luôn nơi đó;
  9Người góa bụa, anh đuổi về tay trắng,
   Kẻ mồ côi, anh chà đạp chốn nương thân;
  10Vì thế, cạm bẫy bao vây anh,
   Sự kinh hoàng bất thần chụp lấy anh,
  11Ánh sáng tối mờ đến nỗi anh không thấy,
   Và nước lũ ngập chìm anh.

Đức Chúa Trời Có Nhìn Thấy Tội Ác Không?

  12Không phải Đức Chúa Trời ở trên cao, tận trên các tầng trời sao?
   Anh hãy nhìn xem các vì sao cao nhất, chúng cao biết bao!
  13Vì thế anh nói: “Đức Chúa Trời biết gì?
   Làm sao Ngài xét xử được xuyên qua đám mây đen kịt?
  14Mây bao phủ Ngài, nên Ngài chẳng thấy,
   Và Ngài bước đi trên vòm trời.”

Gióp Noi Theo Đường Kẻ Ác

  15Anh có muốn tiếp tục đi theo đường cũ,
   Đường kẻ ác vẫn thường đi?
  16Chúng bị chụp bắt đi trước giờ định,
   Nền tảng chúng sụp đổ trôi theo dòng sông.
  17Chúng nói với Đức Chúa Trời: “Xin lìa xa chúng tôi.
   Đấng Toàn Năng có thể làm gì chúng tôi được?”
  18Tuy nhiên, chính Ngài đã ban phước lành đầy nhà chúng.
   Mưu đồ kẻ ác thật xa tôi lắm.
  19Người công chính vui mừng thấy kẻ ác bị phạt,
   Người vô tội nhạo cười chúng:
  20“Kẻ thù chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt,
   Lửa thiêu nuốt vật gì chúng để lại.”

Ê-li-pha Khuyên Gióp Từ Bỏ Tội Ác, Quay Về Với Đức Chúa Trời

  21Hãy làm hòa với Đức Chúa Trời, hãy sống bình an,
   Nhờ đó, anh sẽ được phước.
  22Hãy nhận lời dạy dỗ từ miệng Ngài,
   Hãy giữ lời Ngài trong lòng anh.
  23Nếu anh quay về với Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ phục hồi anh.
   Nếu anh đem sự gian ác ra xa khỏi lều trại anh,
  24Nếu anh quăng vàng xuống bụi đất,
   Nếu anh ném vàng Ô-phia giữa đá sỏi trong lòng khe cạn nước,
  25Nếu anh quí Đấng Toàn Năng như vàng,
   Như bạc chất cao thành đống,
  26Bấy giờ Đấng Toàn Năng sẽ ban cho anh niềm vui thỏa,
   Anh sẽ hân hoan ngẩng mặt lên nhìn Đức Chúa Trời.
  27Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ nghe tiếng anh,
   Và anh sẽ làm trọn điều anh hứa nguyện.
  28Việc gì anh quyết định làm cũng thành công,
   Và ánh sáng soi rọi các nẻo đường anh.
  29Vì Đức Chúa Trời hạ thấp kẻ kiêu ngạo,
   Nhưng cứu giúp người hạ mình.
  30Ngài giải cứu người vô tội,
   Và anh sẽ được cứu nếu tay anh trong sạch.