6

Gióp Bày Tỏ Nỗi Đau Khổ Của Mình

1Gióp đáp:
  2Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân,
   Mọi tai họa xảy đến cho tôi đặt chung trên dĩa cân,
  3Bấy giờ chúng sẽ nặng hơn cát biển!
   Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi.
  4Vì các mũi tên của Đấng Toàn Năng bắn trúng tôi,
   Tâm hồn tôi uống lấy nọc độc.
   Tôi kinh hoàng trước sự dàn trận tấn công của Đức Chúa Trời.
  5Lừa rừng nào hí vang bên đám cỏ xanh?
   Bò mộng nào rống lên bên đống cỏ khô?
  6Món ăn lạt lẽo sao không nêm thêm muối?
   Tròng trắng trứng có mùi vị gì chăng?
  7Tôi chẳng màng đụng đến thức ăn,
   Ăn vào tôi càng thêm bịnh hoạn.

Gióp Mất Cả Hy Vọng Và Sức Lực

  8Ước gì lời yêu cầu tôi được thỏa nguyện!
   Ước gì Đức Chúa Trời ban điều tôi mong chờ!
  9Ước gì Đức Chúa Trời bằng lòng nghiền nát tôi,
   Ước gì Ngài dang tay cắt đứt đời tôi!
  10Sự chết sẽ là niềm an ủi của tôi,
   Và tôi sẽ nhảy nhót vui mừng trong cơn đau khôn nguôi,
   Vì tôi không chối bỏ mạng lịnh của Đấng Thánh.
  11Tôi còn sức đâu mà chờ đợi?
   Cuối cùng đời tôi ra sao mà tôi phải kéo dài cuộc sống?
  12Sức tôi có phải là sức đá?
   Thân tôi có phải là thân đồng?
  13Thật tôi không thể tự giúp mình được,
   Và mọi nguồn cứu trợ đã bị đem đi xa khỏi tôi.

Gióp Trách Bạn Bè Dối Gạt Mình

  14Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót
   Ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.
  15Anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước,
   Như dòng sông nước lũ theo mùa.
  16Nước đục ngầu vì băng giá,
   Nước dâng cao khi tuyết tan.
  17Nước mới vừa chảy đã cạn khô,
   Khi trời nắng hạn, nước tan biến hết.
  18Đoàn lái buôn rẽ tách khỏi đường cái,
   Đi lạc sâu vào trong sa mạc và chết mất.
  19Đoàn lái buôn từ Thê-ma nhìn quanh tìm kiếm,
   Du khách từ Sê-ba hy vọng nơi các dòng sông,
  20Nhưng họ ngỡ ngàng vì đã tin tưởng,
   Đến bờ khe, họ choáng váng bàng hoàng.
  21Giờ đây, đối với tôi, các anh cũng giống như dòng sông khô hạn,
   Các anh thấy tai vạ rồi sợ vạ lây.
  22Tôi nào có xin các anh: “Xin bố thí cho tôi!
   Xin dùng tài sản các anh hối lộ thay cho tôi!
  23Xin giải cứu tôi khỏi quyền lực kẻ thù!
   Xin cứu chuộc tôi khỏi tay kẻ bạo tàn!”

Gióp Quả Quyết Mình Vô Tội

  24Xin các anh chỉ dạy tôi, tôi sẽ nín lặng.
   Xin cho tôi biết tôi sai quấy chỗ nào.
  25Lời chỉ trích đúng làm đau lòng thật,
   Nhưng các anh chê trách tôi điều chi?
  26Các anh tưởng có thể dùng lời để chỉ dạy,
   Trong khi các anh xem lời nói của người tuyệt vọng như làn gió thoảng qua.
  27Lẽ nào các anh rút thăm giành trẻ mồ côi,
   Hoặc đem bạn đổi lấy món hàng?
  28Thôi bây giờ, tôi van xin các anh, hãy nhìn thẳng vào mặt tôi,
   Tôi quyết chắc tôi không nói dối.
  29Xin các anh nghĩ lại, đừng phán đoán bất công;
   Xin các anh xét lại, tôi vô tội hoàn toàn.
  30Lưỡi tôi có nói điều chi gian dối?
   Tôi không phân biệt được điều gian manh sao?