2

CHÚA Đáp Lời

  1Tôi quyết tâm đứng chầu nơi tháp canh,
   Giữ vững vị trí tại đồn gác,
  Chờ xem Ngài bảo tôi điều gì,
   Và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu than của tôi.
2CHÚA bảo tôi:
  “Con hãy viết xuống khải tượng,
   Ghi khắc rõ ràng trên bảng đá,
   Để người nào chạy ngang qua cũng đọc được.
  3Vì còn phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm,
   Nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối,
   Nó sẽ thành hiện thực.
  Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó,
   Vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ.
  4Xem kìa, kẻ tự cao!
   Nó không có sự sống thật,
   Nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin của mình.”

Bọn Cường Quyền Bị Hình Phạt

  5Phải, của cải thường dối gạt,
   Bọn mạnh sức tự cao không được nghỉ.
  Lòng tham chúng rộng mở như âm phủ,
   Như tử thần, chúng không hề thỏa mãn.
  Chúng gom mọi nước về cho mình,
   Thâu tóm mọi dân về cho chúng.
  6Mọi dân, mọi nước ấy sẽ hát ca dao châm chọc,
   Sẽ đặt vè chế nhạo bọn cường quyền.

Năm Án Phạt

  Khốn thay kẻ chất chứa của cải không thuộc về mình,
   Chất lên mình những món đồ người ta cầm để vay mượn!
   Nó tiếp tục làm như vậy cho đến bao giờ?
  7Những kẻ mắc nợ ngươi sẽ bất ngờ chổi dậy,
   Họ sẽ thức dậy và làm cho ngươi run sợ,
   Và ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm của họ!
  8Vì ngươi đã cướp bóc nhiều dân tộc,
   Nên tất cả những dân tộc ấy sẽ cướp bóc ngươi.
  Vì ngươi đã phạm tội làm đổ máu,
   Gây bạo hành trên đất, trong các thành,
   Và sát hại mọi dân cư trong thành.

Phạt Kẻ Gian Manh

  9Khốn thay cho kẻ kiếm lợi bất nghĩa cho nhà mình,
   Để xây tổ mình trên nơi cao,
   Mong thoát khỏi tai ương!
  10Ngươi bày mưu kế chỉ để chuốc sỉ nhục cho nhà mình:
   Khi ngươi sát hại nhiều dân tộc,
   Ngươi đã đánh mất mạng sống mình!
  11Thật, ngay cả hòn đá nơi vách nhà cũng kêu gào tố cáo ngươi,
   Và gỗ sườn nhà cũng đồng thanh đáp lại!

Phạt Kẻ Áp Bức

  12Khốn thay cho kẻ gây đổ máu để xây thành,
   Làm tội ác để củng cố thành trì!
  13Này, phải chăng mọi việc xảy ra đều từ CHÚA Vạn Quân?
   Các dân tộc làm việc nhọc nhằn để cho lửa thiêu hủy;
   Các quốc gia lao động mệt mỏi chỉ để phí công.
  14Vì mọi người trên đất sẽ biết vinh quang của CHÚA
   Như biển ngập tràn nước.

Phạt Kẻ Luân Lý Đồi Bại

  15Khốn thay cho kẻ ép nài bạn bè
   Uống chén độc hại để cho họ say,
   Để có dịp ngắm sự lõa lồ của họ!
  16Ngươi sẽ nhục nhã ê chề thay vì được vinh quang!
   Chính ngươi hãy uống đi, và để lộ cho người ta thấy ngươi không cắt bì!
  Đến phiên ngươi sẽ nhận chén từ tay phải CHÚA trao,
   Và vinh quang ngươi sẽ biến thành sỉ nhục.
  17Vì ngươi hủy phá rừng Li-ban, ngươi sẽ bị hủy phá;
   Ngươi sát hại loài cầm thú, ngươi sẽ làm chúng kinh hãi!
  Vì ngươi đã phạm tội làm đổ máu,
   Gây bạo hành trên đất, trong các thành,
   Và sát hại mọi dân cư trong thành.

Phạt Kẻ Thờ Hình Tượng

  18Ích gì cho một hình tượng do người thợ gọt đẽo,
   Một tượng đúc bằng kim loại? Toàn là thầy dạy chuyện dối gạt!
  Ích gì khi người thợ tin cậy vật mình làm ra,
   Những thần tượng câm?
  19Khốn thay cho kẻ nài xin tượng gỗ: “Xin Ngài thức dậy!”
   Hoặc tượng đá câm: “Xin Ngài chỗi dậy!”
  Tượng ấy có dạy dỗ được chăng?
   Kìa, tượng mạ vàng, mạ bạc đẹp đẽ,
   Nhưng trong nó chẳng có chút hơi thở!

Tôn Thờ Chúa Hằng Sống

  20Nhưng CHÚA ngự trong đền thánh Ngài.
   Toàn dân trên đất, hãy im lặng trước mặt Ngài!