19

Ca Hát Sau Khi Ba-by-lôn Bị Tiêu Diệt

1Sau các việc này, tôi nghe một tiếng hô lớn của một đám rất đông trên trời:
  “Ha-lê-lu-gia!
  Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta.
   2Vì sự phán xét của Ngài thực công minh và chân thật,
  Ngài đã kết án con đại kỹ nữ
   Từng làm ô uế thế gian với sự gian dâm của nó
  Và Ngài báo trả cho nó về máu các đầy tớ Ngài mà nó đã đổ ra!”
3Họ lại hô lên:
  “Ha-lê-lu-gia!
  Khói của nó bay lên mãi cho đến đời đời!”
4Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai, tung hô:
  “A-men, Ha-lê-lu-gia!”
5Một tiếng nói từ trên ngai bảo:
  “Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta,
   Tất cả các người là đầy tớ của Ngài,
  Là những kẻ kính sợ Ngài,
   Cả lớn và nhỏ!”
6Lúc ấy, tôi nghe tiếng ầm ĩ như của một đám người đông đảo, như tiếng ầm ầm của nhiều thác nước, như tiếng sấm vang động dữ dội rằng:
  “Ha-lê-lu-gia
   Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta cai trị!
  7Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ
   Và tôn vinh Ngài!
  Vì lễ cưới Chiên Con đã đến
   Và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng.
  8Nàng được cấp áo vải gai mịn rực rỡ và trong sạch
   Để mặc vào!”
 Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh đồ.
9Thiên sứ bảo tôi: “Anh hãy viết: Phước cho những người được mời dự tiệc cưới Chiên Con!” thiên sứ tiếp: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!” 10Tôi quỳ xuống trước chân thiên sứ để thờ lạy người, nhưng người bảo tôi: “Đừng làm như thế! Tôi chỉ là bạn tôi tớ với anh và với các anh chị em của anh là những người giữ lời chứng của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Đức Chúa Trời! Vì sự làm chứng về Đức Giê-su là tinh thần của các lời tiên tri!”
11Tôi thấy bầu trời mở ra và kìa, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh. 12Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, đầu Ngài đội nhiều mão. Ngài có một danh hiệu ghi trên mình ngoài Ngài ra không ai biết được. 13Ngài mặc áo nhúng trong huyết và được xưng danh là Lời Đức Chúa Trời. 14Các quân đội trên trời đều theo Ngài, cưỡi ngựa trắng và mặc áo bằng vải gai mịn trắng trong sạch. 15Từ miệng Ngài thò ra một lưỡi gươm sắc bén mà Ngài dùng để đánh phạt các dân. Ngài sẽ cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ngài đạp nho trong máy ép nho chứa rượu thịnh nộ mãnh liệt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16Trên áo và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu:

17Tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời lớn tiếng gọi tất cả các loài chim chóc bay giữa bầu trời: “Hãy đến tập họp để dự đại tiệc của Đức Chúa Trời, 18để ăn thịt các vua, các tướng lĩnh, các người quyền thế, thịt ngựa và kỵ sĩ, cùng thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ.”
19Tôi thấy con thú, các vua của thế gian và các quân đội họ tập trung để chiến tranh với Đấng cưỡi ngựa và quân đội Ngài. 20Nhưng con thú bị bắt sống cùng với tiên tri giả là kẻ đã làm các dấu lạ trước mặt nó để lừa gạt những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ thờ lạy thần tượng nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa diêm sinh cháy phừng. 21Những người còn lại đều bị giết do lưỡi gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa và tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê.