3

Tưởng Nhớ Người Yêu Khi Xa Vắng

Người nữ

  1Nằm trên giường ban đêm,
   Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến.
   Tôi tìm chàng mà không gặp.

(Tôi tự nhủ:)

  2“Tôi sẽ dậy, đi vòng khắp thành nhiều lần,
   Rảo qua các đường phố và các quảng trường,
  Để tìm người mà lòng tôi yêu mến.”
   Tôi tìm chàng mà không gặp.
  3Những người canh gác đi tuần vòng quanh thành
   Bắt gặp tôi.
   “Các ông có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?”
  4Tôi vừa đi khỏi họ chẳng bao xa,
   Chợt gặp ngay người mà lòng tôi yêu mến.
  Tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông chàng ra,
   Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà mẹ tôi,
   Về phòng của người đã thai nghén tôi.
  5Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các cô,
   Nhân danh đàn linh dương và nai cái đồng hoang,
  Xin chớ khuấy động, chớ đánh thức tình yêu,
   Cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện.

Đám Cưới “Vua Sa-lô-môn”

  6Ai kia từ sa mạc đi lên,
   Tựa cột khói,
  Thơm ngát một dược và nhũ hương,
   Cùng mọi thứ phấn thơm mua từ xa?
  7Xem kìa, kiệu vua Sa-lô-môn!
   Sáu mươi dũng sĩ vây quanh kiệu,
   Thuộc hàng dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên.
  8Mọi người đều thạo cầm gươm,
   Đánh giặc giỏi,
  Gươm đeo sẵn bên hông,
   Phòng khi ban đêm gặp nguy hiểm.
  9Vua Sa-lô-môn đặt làm kiệu cho chính mình
   Bằng gỗ quý từ rừng Li-ban.
  10Vua làm kiệu có trụ dát bạc,
   Tàn mạ vàng,
  Chỗ ngồi mầu đỏ tía.
   Bên trong kiệu dệt các phong cảnh yêu đương.
   11Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy ra đây!
  Các thiếu nữ Si-ôn, hãy ngắm xem!
   Vua Sa-lô-môn đội mão triều mẹ vua đội cho vua,
  Trong ngày cưới của vua,
   Trong ngày vui của vua.