4

Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Người Yêu Nhau

Người nam

  1Em yêu dấu, ôi, em xinh đẹp quá,
   Em xinh đẹp vô cùng!
   Đôi mắt bồ câu của em lóng lánh bên trong mạng che mặt.
  Tóc em khác nào đàn dê
   Chạy cuồn cuộn xuống triền núi Ga-la-át.
  2Răng em khác nào đàn cừu sắp hớt lông,
   Vừa tắm rửa xong đi lên,
  Cả thảy đi đều từng cặp,
   Không thiếu một con nào.
  3Môi em như sợi chỉ điều,
   Miệng em duyên dáng làm sao.
  Má em như quả lựu xẻ đôi
   Bên trong khăn mạng che.
  4Cổ em như tháp Đa-vít
   Xây có tầng có lớp.
  Hàng ngàn khiên thuẫn treo nơi đó,
   Toàn là mộc che thân của bậc dũng sĩ.
  5Ngực em như cặp nai tơ,
   Con sinh đôi của linh dương,
   Thỏa vui ăn giữa khóm hoa sen.
  6Khi gió chiều hiu hiu thổi,
   Và bóng chiều trải dài trốn chạy,
  Anh sẽ đi lên núi một dược,
   Đến đồi nhũ hương.
  7Em yêu dấu, toàn thân em xinh đẹp,
   Không gợn chút tì vết.
  8Hỡi cô dâu, hãy đến với anh từ rặng núi Li-ban,
   Từ núi Li-ban hãy đến với anh!
  Hãy xuống từ đỉnh núi A-ma-na,
   Từ đỉnh Sa-nia và Hẹt-môn!
  Hãy rời khỏi những hang sư tử,
   Những núi đầy beo.
  9Ôi em của anh, cô dâu, em đã cướp mất lòng anh,
   Em đã cướp mất lòng anh
  Với một cái liếc mắt,
   Với một hạt châu nơi xâu chuỗi của em.
  10Ôi em của anh, cô dâu, tình em đẹp làm sao!
   Tình em thật ngọt hơn rượu!
   Dầu của em tỏa hương thơm hơn tất cả mọi loài cây thơm.
  11Ôi cô dâu, môi em ứa giọt mật!
   Mật ong và sữa đọng dưới lưỡi em.
   Quần áo em tỏa hương thơm khác nào hương thơm của rừng núi Li-ban.
  12Em của anh, cô dâu, là vườn đóng kín,
   Là vườn khóa chặt, là suối niêm phong.
  13Các chồi của em là vườn thạch lựu,
   Với các loại trái cây ngon nhất,
   Hoa phụng tiên và cây cam tùng,
   14Cam tùng và nghệ,
   Xương bồ và quế,
   Cùng mọi loại cây nhũ hương,
   Một dược và lô hội,
   Cùng mọi loài cây thơm nhất.
  15Em là suối nước trong vườn,
   Là giếng nước tươi mát,
   Tuôn tràn từ dẫy núi Li-ban.
  16Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy!
   Hỡi gió nam, hãy thổi đến!
  Hãy thổi vào vườn của ta,
   Cho hương thơm bay tỏa ra!

Người nữ

  Ước gì người yêu tôi vào trong vườn chàng,
   Và ăn các loại trái cây ngon nhất!