6

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem

  1Người yêu cô đi đâu,
   Hỡi người đẹp nhất trong số người nữ?
  Người yêu cô quay qua hướng nào,
   Để chúng tôi cùng tìm giúp cô?

Người nữ

  2Người yêu tôi đi xuống vườn chàng,
   Đến các luống rau thơm,
  Thỏa vui ăn trong vườn,
   Và hái hoa sen.
  3Tôi thuộc về người yêu tôi,
   Và người yêu tôi thuộc về tôi,
   Chàng ăn thỏa vui giữa khóm hoa sen.

Ca Ngợi Vẻ Đẹp Độc Đáo Của Người Nữ

Người nam

  4Em yêu dấu của anh, em xinh đẹp như thành Thiệt-sa,
   Duyên dáng như thành Giê-ru-sa-lem,
   Đáng sợ như các vì sao.
  5Quay mắt đi, đừng nhìn anh nữa,
   Vì mắt em làm anh bối rối.
  Tóc em khác nào đàn dê,
   Chạy cuồn cuộn xuống triền núi Ga-la-át.
  6Răng em như đàn chiên cái,
   Vừa tắm rửa xong đi lên.
  Cả thảy đi đều từng cặp,
   Không thiếu một con nào.
  7Má em như quả lựu xẻ đôi
   Bên trong khăn mạng che.
  8Sáu mươi hoàng hậu,
   Tám mươi cung phi,
   Và vô số nữ tì.
  9Nhưng bồ câu của anh, em toàn mỹ của anh, có một không hai!
   Nàng chỉ có một không hai đối với mẹ nàng,
   Nàng sáng rực trên hết đối với người sanh đẻ nàng.
  Các nữ tỳ thấy nàng đều xưng nàng có phước,
   Các hoàng hậu và cung phi đều ca ngợi nàng:

Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem

  10“Người nữ kia là ai, lộ ra như hừng đông,
   Đẹp như mặt trăng, sáng rực như mặt trời,
   Dễ sợ như các vì sao?”

Người nam

  11Anh xuống vườn hạnh đào,
   Ngắm nhìn chồi xanh trong trũng,
  Xem thử nho có nẩy lộc,
   Và thạch lựu có trổ hoa!

Người nữ

  12Em chưa biết gì,
   Đã lọt vào xe của nhà quyền quý.

Dân làng

  13Hãy quay về, hãy quay về, hỡi cô Su-la-mít!
   Hãy quay về, hãy về, cho chúng tôi ngắm nhìn cô!

Người nam

  Sao các người lại muốn ngắm nhìn cô Su-la-mít
   Như thể nhìn điệu múa của hai đội quân?