Giới Thiệu

 Thánh Thi là một sách thi ca và cầu nguyện trong Kinh Thánh. Những bài thánh ca và cầu nguyện này được nhiều tác giả khác nhau sáng tác từ xưa và trong một thời gian dài để sử dụng trong các lễ thờ phượng của người Do Thái rồi sau đó được tuyển tập thành một phần của Kinh Thánh.
 Thánh Thi gồm có nhiều thể loại: Những bài hát ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời; những bài cầu nguyện xin cứu rỗi, giúp đỡ, bảo vệ; những lời cầu nguyện xin tha thứ; các bài ca cảm tạ ơn phước Chúa và cả một số lời cầu xin trừng phạt kẻ thù. Những bài thi ca, cầu nguyện này nói lên những tình cảm cá nhân cũng như cộng đồng quốc gia, dân tộc của Chúa.
 Thánh Thi đã được Chúa Giê-su cũng như các tác giả Tân Ước trích dẫn nhiều lần và trở thành một kho tàng thi ca quý báu của Hội Thánh Chúa trong các lễ thờ phượng ngay từ thuở ban đầu.

Bố Cục

 Thánh Thi gồm có 150 bài và được chia ra như sau:
1. Thánh Thi 1–41
2. Thánh Thi 42–72
3. Thánh Thi 73–89
4. Thánh Thi 90–106
5. Thánh Thi 107–150