101

Thơ Đa-vít

  1Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa.
   Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài.
  2Tôi sẽ cư xử khôn ngoan,
   Theo đường toàn vẹn.
  Ôi! Khi nào Ngài mới đến với tôi?
   Tôi sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà tôi;
  3Tôi sẽ không để điều gì xấu xa
   Trước mặt tôi;
  Tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa;
   Tôi không để việc ác dính dấp đến tôi.
  4Tôi sẽ lánh xa tâm trí đồi trụy,
   Tôi sẽ không biết đến điều ác.
  5Tôi sẽ làm nín lặng kẻ lén lút nói xấu
   Người lân cận mình;
  Còn người có mắt tự cao, có lòng kiêu ngạo,
   Tôi sẽ không dung tha.
  6Mắt tôi đoái xem những người trung tín trong xứ;
   Họ sẽ được ở với tôi;
  Kẻ sống theo đường toàn vẹn
   Sẽ được phục vụ tôi.
  7Người lừa đảo
   Sẽ không được ở trong nhà tôi;
  Kẻ nói dối
   Sẽ không được đứng trước mặt tôi.
  8Mỗi buổi sáng tôi sẽ diệt bỏ
   Tất cả những kẻ ác trong xứ;
  Loại trừ mọi kẻ gian tà
   Khỏi thành của CHÚA.