102

Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn khi người kiệt sức và nói lên lời than thở trước mặt CHÚA.

  1Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi;
   Nguyện tiếng kêu cứu của tôi thấu đến Ngài.
  2Xin chớ lánh mặt cùng tôi
   Khi tôi bị khốn khó;
  Xin lắng tai nghe
   Và mau mau đáp lời khi tôi cầu khẩn.
  3Vì các ngày tháng đời tôi tiêu tan như mây khói;
   Xương cốt tôi đốt cháy như than lửa đỏ.
  4Lòng tôi như cỏ xanh bị giập nát
   Và khô héo vì tôi quên cả ăn uống;
  5Tôi chỉ còn xương bọc da
   Vì than khóc nhiều.
  6Tôi giống như diều hâu trong sa mạc,
   Như chim cú ở những nơi hoang tàn.
  7Tôi thao thức; tôi giống như
   Chim sẻ cô đơn trên mái nhà.
  8Suốt ngày những kẻ thù nhục mạ tôi;
   Những kẻ chế nhạo tôi dùng tên tôi để nguyền rủa.
  9Tôi đã ăn tro bụi thay cho bánh;
   Thức uống tôi hòa lẫn với nước mắt,
  10Vì cơn phẫn nộ và giận dữ của Ngài;
   Vì Ngài đưa tôi lên và ném tôi ra xa.
  11Ngày tháng đời tôi như bóng hoàng hôn kéo dài;
   Tôi khô héo như cỏ.
  12Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài vẫn ngự trên ngai mãi mãi;
   Danh Ngài còn đến đời đời.
  13Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn;
   Vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho Si-ôn;
   Vì thời điểm ấn định đã đến.
  14Vì các tôi tớ Ngài vẫn yêu quý những viên đá thành Si-ôn
   Và thương xót cả đến bụi đất của nó nữa.
  15Bấy giờ các nước sẽ kính sợ danh CHÚA
   Và mọi vua trên đất sẽ kính trọng vinh quang Ngài.
  16Vì CHÚA sẽ xây dựng lại thành Si-ôn;
   Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang.
  17Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của những kẻ khốn cùng
   Và không khinh thường lời nài xin của họ.
  18Hãy ghi chép điều này cho thế hệ mai sau;
   Một dân sẽ được tạo nên sẽ ca ngợi CHÚA.
  19Vì từ nơi cao cả thánh khiết CHÚA nhìn xuống;
   Từ trời Ngài nhìn xuống trái đất;
  20Để nghe lời than khóc của kẻ bị tù
   Và giải phóng những người bị định phải chết;
  21Hầu cho danh của CHÚA được công bố ở Si-ôn
   Và lời ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem;
  22Khi các dân, các vương quốc
   Họp nhau lại để phụng vụ CHÚA.
  23Ngài làm cho sức lực tôi suy yếu ngay giữa đường đời;
   Ngài cắt ngắn ngày tháng đời tôi.
  24Tôi thưa:
   “Lạy Đức Chúa Trời tôi, các năm Ngài tồn tại đời đời;
   Xin chớ cắt ngắn các ngày của đời tôi.
  25Từ xưa, Ngài lập nên trái đất;
   Tay Ngài làm ra các tầng trời.
  26Trời đất sẽ bị hủy hoại nhưng Ngài vẫn trường tồn;
   Chúng nó tất cả như chiếc áo cũ sờn;
  Ngài sẽ thay thế chúng như thay y phục;
   Chúng sẽ bị bỏ đi.
  27Nhưng Ngài vẫn y nguyên;
   Các năm của Ngài không bao giờ cùng.
  28Con cháu các tôi tớ Ngài sẽ được lưu truyền
   Và dòng dõi họ sẽ được thiết lập trước mặt Ngài.”